TWITTER: Μήπως είναι ασφαλής τρόπος πρόβλεψης των διακυμάνσεων της τιμής του Bitcoin?

Ανάλυση της αγοράς

H τιμή του Bitcoin (BTC) έπιασε τα 10.000 δολάρια αυτό το μήνα, ενώ κάποια στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από διαδικτυακά εργαλεία, όπως ο αριθμός των  tweets και οι αναζητήσεις στο Google search, φανερώνουν ότι το κορυφαίο κρυπτονόμισμα βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων δύο ετών, όσον αφορά τις αναζητήσεις και τις συζητήσεις.

Cryptocurrency market weekly overview. Source: Coin360
Επισκόπηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων της προηγούμενης εβδομάδας. Πηγή: Coin360

Έχουν δημιουργηθεί αρκετές σχέσεις μεταξύ εξωτερικών παραγόντων και της εξέλιξης της τιμής του Bitcoin. Πιο συγκεκριμένα τέτοιες συνάφειες είναι οι μετρήσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή, ο αριθμός των tweets που αναφέρουν ένα συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα, ο αριθμός των σχολίων ή των δημοσιεύσεων σε ένα αφιέρωμα για κάποιο κρυπτονόμισμα, ο αριθμός των ημερήσιων όγκων αναζήτησης για ένα συγκεκριμένο θέμα στο χώρο ή ακόμα και οι αναφορές του «Lambos» στο Reddit .
Η ανάλυση του αισθήματος που αποπνέει η αγορά από αυτό το είδος δεδομένων, μπορεί να βοηθήσει τους επενδυτές να επιχειρήσουν να προβλέψουν αποδόσεις, προσφέροντας έτσι μια νέα προσέγγιση για τους παραδοσιακούς επενδυτές.

Αναλύοντας τα tweets και την τιμή του Bitcoin από το 2017 έως το 2019

Εξετάζοντας τον ημερήσιο αριθμό των tweets που αναφέρουν το Bitcoin από το 2017, υπάρχει μια σαφής κορύφωση κατά τη διάρκεια του ράλι του 2017. Στις 7 Δεκεμβρίου 2017, σημειώθηκε το ρεκόρ των 155.600 tweets που ανέφεραν το Bitcoin.
Μετά από αυτή την αιχμή, κατά τη διάρκεια του 2018 και του 2019 ο μέσος αριθμός των tweets μειώθηκε σημαντικά, αν και υπήρξε μια μικρή κορύφωση, στις 26 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια της ανόδου του μικρότερου ράλι του εντός του 2019.

Αριθμός των ημερήσιων tweets από 01/2017 έως 12/2019

Αυτή η μεσοπρόθεσμη τάση, μεταξύ του αριθμού των tweets και της τιμής του Bitcoin, μπορεί να υποδηλώνει ότι οι δύο μεταβλητές είναι σχετικές ή ότι μπορεί να αποτελεί η μία. πρόβλεψη για την άλλη.
Όπως αναμενόταν, το 2017 ο συσχετισμός μεταξύ της τιμής του κρυπτονομίσματος και του αριθμού των tweets, είναι ο υψηλότερος στα έτη που εξετάζουμε, στην τιμή 0,86 του παρακάτω πίνακα.
Για να καταλάβουμε τα δεδομένα του πίνακα που ακολουθεί, πρέπει να σημειώσουμε ότι : Μια συσχέτιση των δύο μεταβλητών (tweets /τιμή Bitcoin) που φτάνει στην τιμή 1, σημαίνει ότι το Bitcoin και ο αριθμός των tweets συσχετίζονται πλήρως θετικά, ενώ αν η τιμή στον πίνακα είναι -1, σημαίνει ότι είναι πλήρως αλλά αντιστρόφως συσχετισμένα. Όταν ο συσχετισμός ακουμπά στην τιμή 0 του πίνακα, σημαίνει ότι οι δύο μεταβλητές δεν συσχετίζονται με κανέναν τρόπο.
Παρόλο που το 2018 ήταν μια περίοδος καθοδική, η ίδια υψηλή σχέση μεταξύ τιμής και tweets παραμένει, με μια συσχέτιση που φτάνει το 0,74. Αυτή η σχέση είναι πολύ χαμηλότερη το 2019 (0,12), παρόλο που το Bitcoin παρουσίασε μεγάλα κέρδη στην τιμή του, την περίοδο μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου.

Correlation between Bitcoin price and the number of daily tweets.
Συσχέτιση μεταξύ της τιμής του Bitcoin και του αριθμού των ημερήσιων tweets.

Τα Tweets ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Bitcoin

Οι υψηλές τιμές συσχετισμού ενδέχεται να δελεάσουν τους οπαδούς του Bitcoin να υποθέσουν ότι ο αριθμός των tweets μπορεί να λειτουργήσει ως αξιόπιστος προγνωστικός δείκτης των μελλοντικών τιμών του νομίσματος. Ωστόσο, εφαρμόζοντας ετήσια ανάλυση, βρίσκουμε σημαντικά αποτελέσματα μεταξύ του αριθμού των tweets και του όγκου συναλλαγών, μια βασική προσλαμβάνουσα για τους επενδυτές που μπορούν να ενσωματώσουν αυτές τις μετρήσεις των κοινωνικών δικτύων στην τεχνική τους ανάλυση.

Όσον αφορά την επίδραση των tweets στον όγκο συναλλαγών του Bitcoin, η σχέση κατά τη διάρκεια του 2017 είναι ισχυρότερη από ότι το 2018 ή το 2019 και σημαντική κατά τη διάρκεια των ετών.
Το 2017, αν ο αριθμός των tweets παρουσίασε αύξηση κατά 1%, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα ο όγκος συναλλαγών του Bitcoin, να αυξηθεί κατά 2,6% την ίδια ημέρα.
Η σχέση αυτή ισχύει για τα υπόλοιπα δύο έτη, αλλά η αύξηση του όγκου συναλλαγών, είναι κάτω από το 1% τόσο για το 2018 όσο και για το 2019.

Αναλύοντας τη μελλοντική ισχύ των tweets προκειμένου να προβλέψουμε τον όγκο συναλλαγών της επόμενης ημέρας, βρίσκουμε συναφή σημαντικά αποτελέσματα παρόμοιου μεγέθους, δηλαδή, όταν ο σημερινός αριθμός tweets αυξάνεται κατά 1%, ο όγκος συναλλαγών του Bitcoin αυξάνεται την ίδια μέρα, κατά 2,5% το 2017, κατά 0,64% το 2018 και κατά 0,72% το 2019.

ΜΠΟΡΟΥΝ ΤΑ tweets ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΨΟΥΝ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ Bitcoin?

Το ιερό δισκοπότηρο της οποιασδήποτε χρηματοπιστωτικής αγοράς, θα είναι πάντα η ικανότητα να προβλέψουμε τις μελλοντικές αποδόσεις. Ιστορικά, δεν έχουμε διαπιστώσει σημαντικά αποτελέσματα μεταξύ του αριθμού των tweets και των αποδόσεων του Bitcoin.
Χωρίς να μετρηθεί το 2019, όποτε ο αριθμός των tweets αυξήθηκε κατά 1%, οι αποδόσεις αυξήθηκαν κατά 0,036% την ίδια ημέρα.
Όταν προσπαθούμε να συνάψουμε μια σχέση μεταξύ του αριθμού των tweets και των μελλοντικών αποδόσεων του Bitcoin, δεν βρίσκουμε σημαντικά αποτελέσματα, επομένως δεν μπορούμε να καταλήξουμε στο ίδιο συμπέρασμα, όπως εκείνα για τον όγκο συναλλαγών.

Μια πρόσφατη ΘΕΩΡΗΣΗ για αυτή την σχέση

Από την αρχή του νέου έτους, το Bitcoin σημείωσε τεράστια αύξηση, με αποτέλεσμα την απόδοση 27% για τα κρύπτο αμοιβαία κεφάλαια τον Ιανουάριο, που είναι η υψηλότερη απόδοση από το 2017.
Αυτό το σημείο δεδομένων ευθυγραμμίζεται με τα altcoins που ακολουθούν μια ακόμη μεγαλύτερη θετική τάση. Αφήνει επίσης την πόρτα ανοικτή για περαιτέρω έρευνα, σχετικά με το αν οι κοινωνικές τάσεις που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν, επηρεάζουν τον όγκο συναλλαγών των κρυπτονομισμάτων. Θα ήταν χρήσιμο να επιβεβαιωθεί εκ νέου, εάν η έναρξη του 2020, έχει ή όχι, παρόμοια χαρακτηριστικά με τις διαδοχικές περιόδους του 2017 ή του 2019.

Bitcoin daily price from Jan.1, 2020-Feb.13, 2020.
Ημερήσιος χάρτης διακύμανσης της τιμής του Bitcoin, από 01/01/2020 έως 13/02/2020

Όσον αφορά τον μέσο αριθμό tweets που αναφέρουν το Bitcoin τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, σημειώθηκε αύξηση από τον μέσο όρο που παρατηρήθηκε το 2019. Από ημερήσιο μέσο όρο 18.972 tweets το 2019, σε μέσο όρο 22.070 tweets στις αρχές του 2020.
Εκτός αυτού, στις 2 Φεβρουαρίου, σημειώθηκε μία αφύσικη άνοδος του αριθμού των tweets, αυξάνοντας τον μέσο αριθμό των tweets του Φεβρουάριου σε 31.945, σε σύγκριση με τα 17.929 tweets του Ιανουαρίου.

The number of daily tweets from Jan.1, 2020-Feb.13, 2020.
Ο αριθμός των ημερήσιων tweets από 01/01/2020 έως 13/02/2020

Ακολουθώντας αυτή την τάση, διαπιστώνουμε ότι η σχέση που υπάρχει μεταξύ του αριθμού των tweets και του όγκου συναλλαγών, είναι επίσης αξιοσημείωτη κατά τον ενάμισι μήνα της έναρξης του 2020. Ωστόσο, το μέγεθος των επιπτώσεων που προκαλεί το πλήθος των tweets στον όγκο συναλλαγών, είναι μικρότερο από ό,τι σε άλλα έτη .
Όταν ο αριθμός των tweets αυξάνεται κατά 1%, ο όγκος αυξάνεται κατά 0.423% την ίδια ημέρα. Ο αντίκτυπος είναι ελαφρώς μικρότερος όταν εξετάζουμε την προβλεπόμενη ισχύ του αριθμού των tweets. Όταν αυτά αυξάνονται κατά 1% σήμερα, ο όγκος θα αυξηθεί κατά 0,44% την επόμενη μέρα.

Κοιτάζοντας μπροστά, οι επενδυτές μπορούν να ενσωματώσουν την επίδραση του πλήθους των tweets στην ανάλυσή τους, καθώς η κίνηση στον όγκο των συναλλαγών συμβαίνει σταθερά καθ ‘όλη τη διάρκεια των ετών. Όλα αυτά αξίζει να ληφθούν υπόψη, καθώς πολλοί αναλυτές υποδεικνύουν ότι διαμορφώνονται οι συνθήκες για μια νέα ανοδική τάση στην αγορά κρυπτονομισμάτων.

Επομένως, εξετάζοντας μετρήσεις από τα κοινωνικά δίκτυα, όπως η κορύφωση αναφορών στα tweets, είναι δυνατό να συμπληρωθεί η ικανότητα των επενδυτών να προσδιορίζουν περιόδους κερδοσκοπίας, ώστε να μπορούν να προσαρμόσουν ανάλογα τις επενδυτικές στρατηγικές τους.

πηγή: Tiago Vidal – 23/02/2020 – https://cointelegraph.com/news/how-traders-can-use-twitter-to-anticipate-bitcoin-price-moves-volume


Αποποίηση ευθυνών
Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν αποτελεί προσφορά ή προσέλκυση προσφοράς για αγορά ή πώληση ή σύσταση, επικύρωση ή χορηγία για προϊόντα, υπηρεσίες ή εταιρείες. Ούτε η ιστοσελίδα ούτε ο συγγραφέας ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε, από ή σε σχέση, με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Δήλωση της ιστοσελίδας
H σελίδα Crypto Hellenic Bloc, δημιουργήθηκε και λειτουργεί σε εθελοντική βάση, από μία ομάδα φίλων της τεχνολογίας blockchain και των κρυπτονομισμάτων, με σκοπό την πληροφόρηση και την προώθηση της υπεύθυνης και ασφαλούς ενσωμάτωσης τους στην καθημερινή ζωή. Όλες οι εικόνες, τα βίντεο ή τα κείμενα τρίτων, ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους και αναδημοσιεύονται μόνο για λόγους πληροφόρησης.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.