Εσθονία: η μεγάλη έξοδος των κρύπτο επιχειρήσεων

Μετά τη μεγάλη άνοδο των εθνικών νομοθετικών ρυθμίσεων για τα κρύπτο στην Εσθονία, οι νέοι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναγκάσει τις επιχειρήσεις του κλάδου που είχαν εγκατασταθεί εκεί, να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Το 2017, η εσθονική κυβέρνηση πήρε πρωτοβουλίες για την διευθέτηση από νομοθετικής πλευράς του κόσμου των κρυπτονομισμάτων, όταν εισήγαγε μια σειρά από νέους νόμους που είχαν σχεδιαστεί για την υποστήριξη κρύπτο έργων.
Αυτές οι άδειες προς κρύπτο επιχειρήσεις χωρίζονται σε δύο διαφορετικές κατηγορίες: αυτές που αφορούν τη λειτουργία των ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων και εκείνες που αφορούν την αρχική προσφορά νομισμάτων (ICO). Και οι δύο τύποι εταιρειών επωφελήθηκαν από τις πρώτες «πραγματικές» άδειες για κρύπτο επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.

Ως αποτέλεσμα αυτών των αδειών, οι επιχειρηματίες ψηφιακών δραστηριοτήτων συγκεντρώθηκαν στο μικρό αλλά ιστορικό έθνος της Βαλτικής. Η εσθονική κυβέρνηση προχώρησε με πολλούς τρόπους.
Όχι μόνο η χώρα ήταν ένας πρωτοπόρος στις άδειες κρυπτονομισμάτων, αλλά προσέφερε επίσης τη δυνατότητα στους πολίτες οποιουδήποτε άλλου κράτους να αποκτήσουν μια «ψηφιακή κατοικία». Αυτή η ψηφιακή κατοικία επέτρεψε στους επιχειρηματίες να τοποθετήσουν τον εαυτό τους ή τις εταιρείες τους στην Εσθονία με τη νομική έννοια του όρου, αποκτώντας έτσι τις επιθυμητές άδειες πολύ ευκολότερα, ακόμη και αν διεξήγαγαν επιχειρήσεις σε άλλα μέρη του κόσμου.

Αυτός ο υπερσύγχρονος συνδυασμός ψηφιακής κατοικίας και η ικανότητα λειτουργίας μιας αδειοδοτημένης εταιρείας στο χώρο των κρύπτο, εντυπωσίασε σχεδόν όλους στον κλάδο – ειδικά όσους αναζητούν διαφάνεια και ασφάλεια.
Συνολικά, περίπου 2.000 εταιρείες, μόλις πριν από μισό χρόνο, είχαν λάβει σχετικές άδειες από τότε που η Εσθονία άρχισε να τις εκδίδει (αυτός ο αριθμός βασίζεται σε όλες τις άδειες κάθε είδους επιχειρήσεων κρύπτο που έχουν εκδοθεί).

Φτάνοντας στον Ιανουάριο του 2020, η εσθονική κυβέρνηση άρχισε να αναπτύσσει νέους κανόνες σχετικά με τις εταιρείες που έχουν λάβει άδεια και για εκείνες που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για άδειες, νόμους που αλλάζουν το τοπίο και την ελκυστικότητα των αδειών σε κρύπτο επιχειρήσεις που προσφέρει η Εσθονία.

Αυτά τα νέα μέτρα έχουν εφαρμοστεί στρατηγικά ως αποτέλεσμα της νέας νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ταυτοποίηση των χρηστών (KYC) που ψηφίστηκε το προηγούμενο έτος. Με λίγα λόγια, αυτοί οι νέοι νόμοι απαιτούν από τα κράτη μέλη να ρυθμίζουν τη λειτουργία των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων.
Ο γενικός στόχος αυτών των νέων νόμων είναι να σταματήσει η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον σχετικά μη ρυθμιζόμενο κλάδο. Οι ρυθμιστικές αρχές και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί το ανέφεραν συχνά ως πρωταρχικό μέλημά τους για τα κρυπτονομίσματα, γενικά.

Ωστόσο, πολλοί παρατηρητές έχουν επισημάνει ότι οι εσθονικοί νόμοι πληρούν ήδη τις νέες απαιτήσεις της ΕΕ. Τότε λοιπόν, γιατί εφαρμόζουν νέους κανόνες;

Σύμφωνα με τους «παλιούς» νόμους περί αδειών, οι εταιρείες που υπέβαλαν αίτηση για άδεια κλήθηκαν να διορίσουν ένα άτομο υπεύθυνο για την πτυχή της KYC της επιχείρησης – ουσιαστικά, έναν υπεύθυνο συμμόρφωσης. Αυτό το άτομο θα πρέπει να καταθέτει πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου. Επιπλέον, υπήρχε η προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένας από τους διευθυντές ήταν κάτοικος της ΕΕ και ότι η εσθονική εταιρεία είχε καταχωρισμένη διεύθυνση στην Εσθονία.
Τέτοιες τυπικές απαιτήσεις για μια χρηματοοικονομική άδεια είναι αρκετά δελεαστικές, ειδικά αν κοστίζει μόνο περίπου 400 δολάρια η απόκτηση της.

Όταν ψηφίστηκε ο νέος νόμος της ΕΕ, ξεκάθαρα έβλεπε κανείς ότι κινούνταν σχεδόν παράλληλα με την υφιστάμενη εσθονική νομοθεσία.

Ωστόσο, οι νέοι εσθονικοί νόμοι θέτουν μια επαχθή και υπερβολικά περίπλοκη κανονιστική υποχρέωση σε εταιρείες που επιθυμούν να λάβουν άδεια στον χώρο των κρύπτο. φαίνεται ότι η Εσθονία έκανε μια μαζική στροφή στην πολιτική προσέλκυσης των κρύπτο επιχειρήσεων. Εάν οι παλιοί εσθονικοί νόμοι για τις άδειες είχαν σχεδιαστεί για να προσελκύσουν πρωτοποριακές νεοσύστατες επιχειρήσεις, τότε οι νέοι νόμοι περί αδειών έχουν σχεδιαστεί για να τις κρατήσουν μακριά.

Οι υποχρεώσεις για εταιρείες που επιθυμούν να διατηρήσουν ή να αποκτήσουν άδεια στον χώρο των κρύπτο στην Εσθονία, περιλαμβάνουν τώρα στοιχεία, όπως διευθυντή μόνιμο κάτοικο της χώρας, φυσική έδρα στη χώρα και τέλη ύψους 3.700 δολαρίων.
Αυτή είναι μια πολύ έντονη διαφορά από την προηγούμενη τιμή και τις υποχρεώσεις που επιβάλλονταν στις εταιρείες. Αυτές οι νέες απαιτήσεις από μόνες τους δεν φαίνονται επαχθείς. Ο Naeem Aslam, επαγγελματίας χρηματιστής από το Λονδίνο, έκανε κάποια έρευνα για το τι χρειάζεται για να διατηρήσει την άδεια που εκδόθηκε από την Εσθονία, δηλώνοντας:

«Η φθηνότερη εταιρεία που προσφέρει επί του παρόντος υπηρεσίες συμμόρφωσης στην Εσθονία, στοιχίζει άνω των 1.500$ το μήνα, συμπεριλαμβανομένης μιας εφάπαξ πληρωμής για το πιστοποιητικό συμμόρφωσης.»

Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες αντιμετωπίζουν τώρα την πραγματικότητα ενός ετήσιου τέλους μεταξύ 18.000 και 20.000$. Φυσικά, καθώς ο οποιοσδήποτε έχει εργαστεί στον κόσμο των startup θα συμφωνήσει, τα 18.000$ ετησίως απλώς για μια άδεια, η οποία μπορεί να ληφθεί σε άλλη χώρα στο ένα τέταρτο της τιμής αυτής, δεν είναι ελκυστική ή ρεαλιστική προοπτική.

Κατά συνέπεια, ο αριθμός των κρύπτο εταιρειών που εγκαταλείπουν την Εσθονία έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Πολλοί αναζητούν τη νέα άδεια της Αρχής Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου ή κάπου αλλού στον κόσμο, όπως χώρες που προσφέρουν διάφορες άδειες “sandbox”.

Αφού συγκρίνουν τους νόμους περί κρύπτο και τους νέους ευρωπαϊκούς νόμους, πολλοί υποστηρίζουν ότι ο λόγος για αυτήν την αύξηση των τελών δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα εισπρακτικό μέτρο. Η εσθονική κυβέρνηση προσπαθεί να αξιοποιήσει τη θέση της ως χώρας με μεγάλο αριθμό εταιρειών που διαθέτουν αυτές τις άδειες, προσπαθώντας να βελτιώσει τα έσοδα του κράτους όσο και την εγχώρια οικονομία. Αν αυτή ήταν, όπως πολλοί υποψιάζονταν, η γενική ιδέα, φαίνεται να έχει αποτύχει δραματικά.

Παρόλο που γενικά δεν μπορεί να κατηγορηθεί η Εσθονία επειδή θέλει να αξιοποιήσει τη δημοτικότητα της στον κλάδο των κρύπτο, παραμένει το ερώτημα κατά πόσο θα ωφελήσει τελικά τους πολίτες της Εσθονίας αυτή η αλλαγή πολιτικής.
Δυστυχώς, φαίνεται ότι το σχέδιό για την αλλαγή των νόμων έχει γίνει τόσο επαχθές που οι εταιρείες εγκαταλείπουν την Εσθονία απλώς για να αποκτήσουν άδεια κάπου αλλού, αντί να συμμορφωθούν.

phghQ CAL EVANS – 27/06/2020- https://cointelegraph.com/news/the-great-estonian-exodus-crypto-firms-are-leaving-estonia


USE CRYPTO, ACCEPT CRYPTO

Γιατί να αγοράζω και να πουλάω με crypto;
Πάνω από 180.000 επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο και εκατομμύρια καταναλωτές, χρησιμοποιούν τα κρυπτονομίσματα τους ως νόμισμα, στις καθημερινές ή τις εμπορικές τους συναλλαγές. Ενθαρρύνουμε  και στηρίζουμε ενεργά αυτή τη προσπάθεια, για την ευρεία καθιέρωση του αποκεντρωμένου χρήματος.
Στον κατάλογο μας θα βρείτε επιχειρήσεις, από την Ελλάδα και όλο το κόσμο, που δέχονται κρυπτονομίσματα.
Σήμερα σας προτείνουμε:

NETSTUDIO – Ιστοσελίδες και e-shop υψηλών απαιτήσεων, Άγιος Στέφανος – Αττική. https://www.netstudio.gr

Snif.gr – Μηχανή αναζήτησης προϊόντων και σύγκρισης τιμών
http://www.snif.gr

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ– Γωγώ Κώτσινα – Σώτου. Ιδιωτικός βρεφονηπιακός σταθμός & νηπιαγωγείο, Τρίπολη
http://www.to-xamogelo.gr/


Αποποίηση ευθυνών
Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν αποτελεί προσφορά ή προσέλκυση προσφοράς για αγορά ή πώληση ή σύσταση, επικύρωση ή χορηγία για προϊόντα, υπηρεσίες ή εταιρείες. Ούτε η ιστοσελίδα ούτε ο συγγραφέας ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε, από ή σε σχέση, με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Δήλωση της ιστοσελίδας
H σελίδα Crypto Hellenic Bloc, δημιουργήθηκε και λειτουργεί σε εθελοντική βάση, από μία ομάδα φίλων της τεχνολογίας blockchain και των κρυπτονομισμάτων, με σκοπό την πληροφόρηση και την προώθηση της υπεύθυνης και ασφαλούς ενσωμάτωσης τους στην καθημερινή ζωή. Όλες οι εικόνες, τα βίντεο ή τα κείμενα τρίτων, ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους και αναδημοσιεύονται μόνο για λόγους πληροφόρησης.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.