Η ιστορία του ψηφιακού νομίσματος πριν από το Bitcoin

Η δημιουργία του Bitcoin το 2009 σηματοδότησε τη γέννηση του πρώτου ψηφιακού νομίσματος για ευρεία υιοθέτηση, σε ολόκληρο τον κόσμο. Ωστόσο, η έννοια ενός ασφαλούς ψηφιακού νομίσματος υπάρχει από τη δεκαετία του 1980 και υπήρξαν πολλές προηγούμενες προσπάθειες που ενέπνευσαν τη δημιουργία του Bitcoin από τον Satoshi Nakamoto.

DigiCash

Το 1982, ο επιστήμονας υπολογιστών, David Chaum, κυκλοφόρησε την εφημερίδα Blind Signatures for Untraceable Payments, στην οποία περιέγραψε μια εναλλακτική λύση στις ηλεκτρονικές συναλλαγές που έπλητταν τα καταστήματα λιανικής εκείνης της εποχής. Το άρθρο του θεωρείται μία από τις πρώτες προτάσεις ψηφιακού νομίσματος στην ιστορία.

David Chaum, DigiCash 

Συνέχισε να εργάζεται πάνω στην πρότασή του και τελικά ξεκίνησε, το 1990, μια εταιρεία, που ονόμασε DigiCash, για να εμπορευματοποιήσει τις ιδέες του. Το 1994 η εταιρεία πραγματοποίησε την πρώτη ηλεκτρονική συναλλαγή μετρητών μέσω του Διαδικτύου.

Οι συναλλαγές DigiCash ήταν οι μοναδικές εκείνη την στιγμή που λάμβαναν υπόψη τη χρήση πρωτοκόλλων, όπως τυφλές υπογραφές και κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού για να επιτρέψουν την ανωνυμία. Ως αποτέλεσμα, εμπόδιζε τρίτους να έχουν πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες, μέσω των διαδικτυακών συναλλαγών.

Παρά την καινοτόμο τεχνολογία, η DigiCash δεν ήταν κερδοφόρα ως εταιρεία και υπέβαλε πτώχευση το 1998, πριν πωληθεί τελικά το 2002. Ο Chaum πίστευε ότι το πρόβλημα ήταν ότι η DigiCash εισήλθε στην αγορά πριν το ηλεκτρονικό εμπόριο ενσωματωθεί πλήρως στο διαδίκτυο. Σε μια συνέντευξη του, το 1999, δήλωσε: «Ήταν δύσκολο να βρεις αρκετούς εμπόρους να το αποδεχτούν, έτσι ώστε να μπορέσεις να πάρεις αρκετούς καταναλωτές για να το χρησιμοποιήσεις, ή αντίστροφα»

Bit Gold

Το Bit Gold ήταν μια προσπάθεια δημιουργίας αποκεντρωμένου ψηφιακού νομίσματος, που πρότεινε ο Nick Szabo – ένας επιστήμονας υπολογιστών και κρυπτογράφος που θεωρείται ευρέως ως ο εφευρέτης των  smart contracts. Το Bit Gold δεν εφαρμόστηκε ποτέ, αλλά θεωρείται άμεσος πρόδρομος του Bitcoin, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές ομοιότητες.

Nick Szabo, Bit Gold

Στον Szabo δεν άρεσε το γεγονός ότι τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά συστήματα απαιτούσαν μεγάλη εμπιστοσύνη για τη διεξαγωγή συναλλαγών, οδηγώντας σε ζητήματα όπως απάτη και κλοπή. Το Bit Gold σχεδιάστηκε για να παρέχει ένα πιο αξιόπιστο μοντέλο συναλλαγών, με βάση τις οικονομικές ιδιότητες του χρυσού, με αυξημένη ασφάλεια.

Το Bit Gold και το Bitcoin είναι παρόμοια, επειδή το Bit Gold σχεδίαζε να εφαρμόσει μια συναίνεση σε στυλ απόδειξης εργασίας (proof-of-work), μηχανισμός όπου χρησιμοποιείται υπολογιστική ισχύς για την επίλυση κρυπτογραφικών παζλ. 

Τα λυμένα παζλ θα σταλούν έπειτα σε ένα Byzantine Fault Tolerance (BFT) δίκτυο peer-to-peer, με κάθε παζλ να είναι συνδεδεμένο στο δημόσιο κλειδί του επιλυτή. Στη συνέχεια, θα χρησιμοποιηθεί ένα cryptographic hash, για τη σύνδεση της λύσης του πιο πρόσφατου παζλ με το επόμενο. Αυτή η μέθοδος σχεδιάστηκε για να εξασφαλίσει ομάδες συναλλαγών, επειδή οι χρήστες του δικτύου θα έπρεπε να συμφωνήσουν σε προηγούμενες λύσεις παζλ πριν μπορέσουν να λύσουν νέες.

Η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ της πρότασης για το Bit Gold και το Bitcoin είναι το γεγονός ότι το Bitcoin έλυσε με επιτυχία το πρόβλημα των διπλών δαπανών. Ένα παράδειγμα διπλής δαπάνης είναι να πληρώσετε 10 δολάρια σε BTC για το μεσημεριανό σας γεύμα και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε τα ίδια 10 δολάρια σε BTC για άλλη συναλλαγή, αργότερα την ίδια ημέρα. Αυτό το πρόβλημα ήταν ένα σημαντικό εμπόδιο για τα πρώτα έργα, επειδή το ψηφιακό νόμισμα αντιπροσωπεύεται απλώς ως δεδομένα, που μπορούν να αντιγραφούν.

Οι περισσότερες μορφές ψηφιακού νομίσματος χρησιμοποιούν μια κεντρική αρχή που παρακολουθεί τα υπόλοιπα των λογαριασμών για την καταπολέμηση του ζητήματος των διπλών δαπανών, αλλά ο Szabo ήθελε να μιμηθεί τα χαρακτηριστικά ασφάλειας και εμπιστοσύνης του χρυσού, το οποίο δεν εξαρτάται από μια κεντρική αρχή. Η πρόταση του Big Gold σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει ένα σύστημα Byzantine Fault Tolerance (BFT), που βασίζεται σε απαρτία διευθύνσεων δικτύου, αλλά αυτό έκανε το δίκτυο ευάλωτο σε επιθέσεις του Sybil (μια επίθεση όπου ένα μέρος ελέγχει πολλούς κόμβους και χειρίζεται το δίκτυο).

Το Bitcoin χρησιμοποιεί την τεχνολογία blockchain και την έννοια των επιβεβαιώσεων μπλοκ για να επιτρέψει την προστασία έναντι των διπλών δαπανών, επιτρέποντας μεγαλύτερη ασφάλεια συναλλαγών από ό, τι πρότεινε το Bit Gold.

Hashcash

Το Hashcash προτάθηκε αρχικά το 1997 από τον Βρετανό κρυπτογράφο Adam Back, ως «μηχανισμός για την καταπολέμηση της συστηματικής κατάχρησης μη μετρημένων διαδικτυακών πόρων όπως το email». Αναφέρει λεπτομερέστερα την ιδέα σε ένα έγγραφο με τίτλο Hashcash – A Denial of Service Counter-Measure, που κυκλοφόρησε το 2002.

Adam Back, Hashcash

Ουσιαστικά, το πρόβλημα που στόχευε να λύσει το Hashcash ήταν η ευρεία διανομή spam email. Η λύση του Back ήταν να απαιτήσει από τον αποστολέα ενός email να χρησιμοποιήσει μια μικρή ποσότητα ισχύος CPU για να λύσει ένα παζλ πριν από την αποστολή του email. Για έναν κανονικό χρήστη email, αυτό το μικρό ποσό ισχύος CPU είναι αμελητέο και στη χειρότερη περίπτωση ενδέχεται να καθυστερήσει την αποστολή ενός email για λίγα δευτερόλεπτα. Ωστόσο, για έναν spammer που προσπαθεί να στείλει χιλιάδες email ανά λεπτό, η συνδυασμένη ισχύς CPU που απαιτείται για κάθε email είναι αρκετά σημαντική για να καταστήσει αυτή την πράξη αδύνατη. 

Ο spammer θα πρέπει επίσης να πληρώσει το άθροισμα των δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας, που σχετίζονται με τους απαιτούμενους υπολογισμούς, εάν συνέχιζε να στέλνει spam.

Ο Satoshi Nakamoto αναφέρθηκε στο Hashcash, στο Bitcoin Whitepaper, λέγοντας «για να εφαρμόσουμε έναν διανεμημένο διακομιστή χρονικής σήμανσης σε επίπεδο peer-to-peer, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε ένα σύστημα proof-of-work, παρόμοιο με το Hashcash του Adam Back».

B-money

Το B-money ήταν μια πρόταση για ένα «ανώνυμο, κατανεμημένο ηλεκτρονικό σύστημα μετρητών» που δημιουργήθηκε από τον μηχανικό υπολογιστών Wei Dai, το 1998. Ο Dai έγραψε ένα δοκίμιο το 1998, σκιαγραφώντας την ιδέα του και το έστειλε στη λίστα αλληλογραφίας των cypherpunks.

Wei Dai, B-money

Στο δοκίμιο του, ο Dai πρότεινε δύο πρωτόκολλα, το πρώτο από τα οποία ήξερε ότι δεν ήταν πρακτικό, διότι απαιτούσε «βαριά χρήση ενός συγχρονισμένου και ανώνυμου καναλιού εκπομπής», αλλά θα χρησιμεύε ως κίνητρο για το δεύτερο πρωτόκολλο.

Στο πρώτο πρωτόκολλο, μια λειτουργία απόδειξης εργασίας προτείνεται ως τρόπος δημιουργίας χρημάτων και ως πιθανή εφαρμογή της τεχνολογίας proof of work, του Hashcash. Επίσης, οι συναλλαγές θα μεταδίδονταν σε όλους τους συμμετέχοντες στο δίκτυο και όλοι θα παρακολουθούσαν πόσα χρήματα ανήκουν σε κάθε λογαριασμό. 

Στη συνέχεια, ο Dai περιέγραψε την πιθανότητα συμβάσεων που θα μπορούσαν να συναφθούν με αποζημίωση σε περίπτωση αθέτησης και με τον ορισμό ενός τρίτου, ως συμφωνημένος διαιτητής.

Το δεύτερο πρωτόκολλο ήταν διαφορετικό από το πρώτο, επειδή μόνο ένα υποσύνολο συμμετεχόντων στο δίκτυο (διακομιστές) χρησιμοποιείται για να παρακολουθεί πόσα χρήματα ανήκουν σε κάθε λογαριασμό.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακομιστές πρέπει να είναι αξιόπιστοι, ο Dai έγραψε ότι απαιτείται ένας μηχανισμός για να τους κρατήσει ειλικρινείς. Η ιδέα του ήταν να καταθέσει κάθε διακομιστής ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό σε έναν ειδικό λογαριασμό, για να χρησιμοποιηθεί για πιθανά πρόστιμα ή ανταμοιβές, για κάθε απόδειξη παράβασης.

Η μορφή των συναλλαγών που θα μεταδίδονταν στο δίκτυο θα ήταν η ίδια όπως περιγράφεται στο πρώτο πρωτόκολλο, με την προσδοκία ότι οι συμμετέχοντες στις συναλλαγές θα επαληθεύσουν ότι το μήνυμα έχει ληφθεί και υποβληθεί σε επεξεργασία, μέσα από ένα τυχαία επιλεγμένο υποσύνολο των διακομιστών.

Ο Satoshi Nakamoto δήλωσε σε δημοσίευμα φόρουμ του 2010 ότι το Bitcoin «Είναι μια εφαρμογή της πρότασης B-money του Wei Dai για το Cypherpunks το 1998 και την πρόταση του Nick Szabo για το Bitgold». Ο Wei Dai και ο Adam Back ήταν τα πρώτα δύο άτομα που επικοινώνησαν με τον Satoshi Nakamoto, καθώς ανέπτυσσε την ιδέα του Bitcoin, το 2008.

Cypherpunks και η φιλοσοφία του «νομίσματος χωρίς ιθαγένεια»

Οι Cypherpunks είναι ένας σύλλογος ακτιβιστών, που υποστηρίζουν τη χρήση τεχνολογιών ενίσχυσης της ιδιωτικής ζωής, όπως τα κρυπτονομίσματα, με σκοπό κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές. Το 1992 ο Eric Hughes, ο Timothy C. May και ο John Gilmore ίδρυσαν μια μικρή ομάδα κρυπτογράφων, που θα συναντήθηκαν στο Σαν Φρανσίσκο και υιοθέτησαν το όνομα «Cypherpunks».

Η λίστα αλληλογραφίας των Cypherpunks δημιουργήθηκε την ίδια χρονιά, ως ενεργό φόρουμ για τεχνική συζήτηση σε θέματα όπως κρυπτογραφία, μαθηματικά, επιστήμη υπολογιστών, πολιτική και φιλοσοφία.

Οι Cypherpunks γενικά έχουν ελευθεριακές πολιτικές απόψεις και πολλοί πιστεύουν στην ιδέα του κρυπτοαναρχισμού που περιγράφεται στο βιβλίο του Timothy C. May’s, The Crypto Anarchist Manifesto (1992) .

Ο Timothy C. May αναφέρει ότι οι νέες τεχνολογίες «θα αλλάξουν εντελώς τη φύση της κυβερνητικής ρύθμισης, την ικανότητα φορολόγησης και ελέγχου των οικονομικών αλληλεπιδράσεων, την ικανότητα να κρατούν τις πληροφορίες μυστικές και ακόμη και θα αλλάξουν τη φύση της εμπιστοσύνης και της υπόληψης».

Δηλώνει επίσης ότι η τεχνολογία για αυτήν την κοινωνική και οικονομική επανάσταση υπάρχει θεωρητικά από τη δεκαετία του 1980, αλλά «τα επόμενα δέκα χρόνια θα φέρουν αρκετή επιπλέον ταχύτητα, για να καταστήσουν τις ιδέες οικονομικά εφικτές και ουσιαστικά ασταμάτητες».

Timothy C. May, συνιδρυτής των Cypherpunks και συγγραφέας του «Crypto Anarchist Manifesto»

Το 1993, ο Eric Hughes κυκλοφόρησε το Μανιφέστο των Cypherpunks, το οποίο σκιαγράφησε τις βασικές αρχές του κινήματος. Μερικές από τις πιο σημαντικές δηλώσεις είναι οι παρακάτω:

  • Το απόρρητο είναι απαραίτητο για μια ανοιχτή κοινωνία στην ηλεκτρονική εποχή.
  • Το απόρρητο σε μια ανοιχτή κοινωνία απαιτεί ανώνυμα συστήματα συναλλαγών. Μέχρι τώρα, τα μετρητά ήταν το βασικό σύστημα.
  • Το απόρρητο σε μια ανοιχτή κοινωνία απαιτεί κρυπτογραφία. Αν πω κάτι, θέλω να το ακούσει μόνο από εκείνους για τους οποίους το λέω.
  • Δεν μπορούμε να περιμένουμε από κυβερνήσεις, εταιρείες ή άλλους μεγάλους και απρόσωπους οργανισμούς να μας παρέχουν απόρρητο από αγαθοεργία.
  • Εμείς οι Cypherpunks είμαστε αφοσιωμένοι στη δημιουργία ανώνυμων συστημάτων. Υπερασπίζουμε το απόρρητό μας με την κρυπτογραφία, με ανώνυμα συστήματα προώθησης αλληλογραφίας, με ψηφιακές υπογραφές και με ηλεκτρονικό χρήμα.

Συνοψίζοντας, η αποστολή των Cypherpunks ήταν να δημιουργήσουν συστήματα ανοιχτού κώδικα (open source), που έχουν σχεδιαστεί για την υπεράσπιση της ιδιωτικής ζωής όλων, σε αυτήν την τεχνολογική εποχή. Οι Cypherpunks πρεσβεύουν ότι τα άτομα πρέπει να έχουν τη δύναμη να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους και τα λόγια τους, μόνο όταν το επιθυμούν, και ότι ούτε οι κυβερνήσεις, ούτε οι εταιρείες μπορούν να προστατεύσουν επαρκώς αυτό το δικαίωμα.

Το κίνημα των Cypherpunks είναι άμεσα υπεύθυνο για τη δημιουργία ψηφιακού νομίσματος, της τεχνολογίας blockchain και του Bitcoin. Και οι τέσσερις ιδρυτές των προδρόμων του Bitcoin που αναφέρονται παραπάνω (Adam Back, Nick Szabo, Wei Dai και David Chaum) ήταν Cypherpunks, που πρότειναν για πρώτη φορά τις ιδέες τους μέσω της λίστας αλληλογραφίας.

Και ο ίδιος ο Satoshi Nakamoto ανακοίνωσε για πρώτη φορά το Bitcoin whitepaper και την δημιουργία του genesis block του κορυφαίου κρυπτονομίσματος, μέσω της λίστας αλληλογραφίας των Cypherpunks, αναφέροντας μάλιστα αρκετά μέλη του κινήματος. Επιπλέον, πολλοί από τους πρώτους Cypherpunks έγιναν βασικοί προγραμματιστές για το Bitcoin, συμπεριλαμβανομένων των Hal Finney και Adam Back.

Πηγή: https://crushcrypto.com/digital-currency-history/


USE CRYPTO, ACCEPT CRYPTO

Γιατί να αγοράζω και να πουλάω με crypto;
Πάνω από 180.000 επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο και εκατομμύρια καταναλωτές, χρησιμοποιούν τα κρυπτονομίσματα τους ως νόμισμα, στις καθημερινές ή τις εμπορικές τους συναλλαγές. Ενθαρρύνουμε  και στηρίζουμε ενεργά αυτή τη προσπάθεια, για την ευρεία καθιέρωση του αποκεντρωμένου χρήματος.
Στον κατάλογο μας θα βρείτε επιχειρήσεις, από την Ελλάδα και όλο το κόσμο, που δέχονται κρυπτονομίσματα.
Σήμερα σας προτείνουμε:

LEDGER

Πορτοφόλια – συσκευές υψηλής τεχνολογίας,  που παρέχουν το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για τα κρυπτονομίσματα.
Υποστήριξη σε 25 νομίσματα και περισσότερα από 1250 ERC20 tokens, συμβατά με περισσότερα από 50 πορτοφόλια άλλων κατασκευαστών.
Γνωρίστε το Ledger εδώ

ΤΑΒΕΡΝΑ ΑΓΓΕΛΟΣ -Παλιές συνταγές & παραδοσιακά πιάτα 
https://www.facebook.com/tavernagelos 
ERGOBYTE -Oλοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής www.ergobyte.gr 

Αποποίηση ευθυνών
Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν αποτελεί προσφορά ή προσέλκυση προσφοράς για αγορά ή πώληση ή σύσταση, επικύρωση ή χορηγία για προϊόντα, υπηρεσίες ή εταιρείες. Ούτε η ιστοσελίδα ούτε ο συγγραφέας ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε, από ή σε σχέση, με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Δήλωση της ιστοσελίδας
H σελίδα Crypto Hellenic Bloc, δημιουργήθηκε και λειτουργεί σε εθελοντική βάση, από μία ομάδα φίλων της τεχνολογίας blockchain και των κρυπτονομισμάτων, με σκοπό την πληροφόρηση και την προώθηση της υπεύθυνης και ασφαλούς ενσωμάτωσης τους στην καθημερινή ζωή. Όλες οι εικόνες, τα βίντεο ή τα κείμενα τρίτων, ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους και αναδημοσιεύονται μόνο για λόγους πληροφόρησης.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.