DeFi και «tokenization» θα αλλάξουν τα περιουσιακά στοιχεία όπως τα ξέραμε

Ο συνδυασμός των πραγματικών περιουσιακών στοιχείων, όλων των ειδών, με τη DeFi, θα κλονίσει συθέμελα αυτή την αγορά.
Τα προηγούμενα χρόνια, έχουμε δει πολλές προσπάθειες να έλθουν τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία στην αγορά κρυπτονομισμάτων. Ωστόσο, καμία από αυτές δεν έχει αποδειχθεί ότι έχει κατακτήσει μαζικά την αποδοχή των χρηστών κρυπτονομισμάτων, είτε των χρηστών λιανικής είτε των παραδοσιακών χρηματοοικονομικών παραγόντων. Γιατί, λοιπόν, δεν έχει γίνει μια τεράστια τάση το αποκαλούμενο tokenization των περιουσιακών στοιχείων της πραγματικής οικονομίας;
(Για όσους από τους αναγνώστες δεν είναι εξοικειωμένοι με τον όρο tokenization, παρατίθεται επεξηγηματική παράγραφος* στο τέλος του κειμένου.)

Έχετε ακούσει πιθανώς πώς μπορεί να εκφραστεί σε token σχεδόν οτιδήποτε: τίτλοι, έργα τέχνης, ακίνητα, ή ακόμα και συλλογές από σπάνια ουίσκι, για να αναφέρουμε μερικά. Και υπήρξαν τόσα πολλά έργα στον κρύπτο-χώρο που υποσχέθηκαν να αλλάξουν τον τρόπο που επενδύουμε σε περιουσιακά στοιχεία, ανεξάρτητα από τον τύπο τους. Ταυτόχρονα, κανένα έργο από αυτά, δεν κατάφερε να κατακτήσει τη μαζική υιοθέτηση στην αγορά.

Οι παραδοσιακοί επαγγελματίες της αγοράς δεν έχουν βρει πραγματικά απόδειξη ότι η διαδικασία αυτή (tokenization) θα βελτίωνε τις γνωστές έως τώρα διαδικασίες συγκέντρωσης χρημάτων για αυτούς. Σχετικά, έχει υπάρξει αρκετή συζήτηση, για το ενδεχόμενο η αγορά ακινήτων να είναι η πρώτη που θα συμβάλει στην ανάπτυξη του τομέα αυτού.

Μπορεί επίσης να δυσκολευτείτε να βρείτε πραγματικούς επενδυτές λιανικής που να αγόρασαν τα δικαιώματα ενός διάσημου έργου τέχνης ή ενός τμήματος του κάστρου του Δράκουλα. Ενώ οι περισσότερες επιτυχημένες προσφορές, επικεντρώθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές, ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει τίποτα στη διαδικασία για την αγορά κρυπτονομισμάτων, ακόμη και για τους ιδιοκτήτες των tokenized περιουσιακών στοιχείων.

Γιατί αυτές οι προσφορές δεν κατάφεραν να αποκτήσουν μαζική υιοθέτηση; Ενώ η έννοια του tokenization υπόσχεται έναν καλύτερο και φθηνότερο τρόπο συγκέντρωσης κεφαλαίων για τους εκδότες, σχεδόν δεν υπάρχουν πραγματικά οφέλη για την αγορά κρυπτονομισμάτων.

Έχω ήδη αναφερθεί εκτενώς (ενν. σε προηγούμενα άρθρα του) στα προβλήματα του tokenization με τη μορφή προσφοράς token ασφαλείας στο παρελθόν, αλλά εν συντομία, αυτά οφείλονται σε κανονισμούς και νομοθεσία (τα tokenized περιουσιακά στοιχεία ρυθμίζονται από τους παραδοσιακούς κανόνες) και την έλλειψη δευτερεύουσας αγοράς.
Οι επενδυτές λιανικής στα κρυπτονομίσματα, δεν μπορούν να επωφεληθούν από αυτά τα δύο ζητήματα και ουσιαστικά δεν υπάρχει ανάγκη να προσαρμοστούν σε κάτι νέο, ειδικά τώρα με την εμφάνιση των πρωτοκόλλων DeFi.

Τι αναζητούν οι επιχειρήσεις όταν αντλούν κεφάλαια

Οι επιχειρήσεις πρέπει να υπάρχουν σε έναν κόσμο με περίπλοκους και πολλές φορές ξεπερασμένους κανόνες. Επομένως, ένα σαφές νομικό μοντέλο για την προσέλκυση ή το δανεισμό κεφαλαίων, είναι ζωτικής σημασίας για αυτές.
Τα πάνω από 20 δισεκατομμύρια δολάρια κλειδωμένα στην αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi) αυτή τη στιγμή, μπορεί να προσελκύσουν κάποιο ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις και να τις κάνει να σκεφτούν να εισέλθουν στην αγορά, ειδικά αν θεωρούμε ότι το σύνηθες ετήσιο επιτόκιο στα πρωτόκολλα DeFi είναι μόλις 2%–10%, χωρίς πρόσθετο κόστος, για την προσέλκυση χρηματοδότησης.

Ναι, δεν υπάρχουν έτοιμα νομικά μοντέλα για εταιρείες που να προσελκύουν ή να δανείζονται κεφάλαια από τα πρωτόκολλα DeFi στην αγορά σήμερα. Αλλά είναι δυνατό να δημιουργηθεί ένα τέτοιο, με ελάχιστη προσπάθεια, καθώς τα οφέλη του δανεισμού μέσω DeFi, καλύπτουν άνετα το κόστος δημιουργίας ενός τέτοιου συστήματος.
Η DeFi μπορεί να είναι σε θέση να παρέχει δανεισμό με τέλειους όρους σε εταιρικές οντότητες, κάτι που μπορεί να τις κάνει να σκεφτούν να εισέλθουν στην αγορά. Εν τω μεταξύ, οι εταιρικές οντότητες θα είναι πρόθυμες να παράσχουν διάφορους τύπους σταθερών περιουσιακών στοιχείων, που θα χρησιμοποιηθούν ως εξασφάλιση για τα δάνεια τους.

Ωστόσο, υπάρχει πραγματική ανάγκη τα περιουσιακά στοιχεία του πραγματικού κόσμου να χρησιμοποιηθούν ως εξασφάλιση σε πρωτόκολλα DeFi, για να αποφευχθεί η κατάπτωση περισσότερων αγορών στο μέλλον, επιδιορθώνοντας το ζήτημα της υπερβολικής παροχής εξασφάλισης.

Μπορούν οι σημερινοί παράγοντες της αγοράς να λειτουργήσουν με αυτό το τρόπο;

Αυτήν τη στιγμή, υπάρχουν πολλές προσπάθειες για την προσέλκυση πραγματικών περιουσιακών στοιχείων στην αγορά DeFi. Τα περισσότερα πρωτόκολλα φαίνεται να δέχονται ένα ευρύ φάσμα περιουσιακών στοιχείων, κυρίως tokenized τιμολόγια.

Το κύριο ζήτημα που σχετίζεται με τη χρήση αυτών των στοιχείων σε ένα πρωτόκολλο, είναι η απουσία διαθέσιμων στο κοινό πηγών για την αποτίμηση της αξίας τους. Αυτό σχετίζεται με την έλλειψη διαφάνειας και την ανάγκη να στηριχθούμε σε ένα τρίτο μέρος (εταιρείες αποτίμησης, ασφαλιστές κ.λπ.) για τον καθορισμό της τιμής του περιουσιακού στοιχείου που παρέχεται ως εξασφάλιση.
Δεν υπάρχει επίσης μηχανισμός παρακολούθησης των τιμών σε πραγματικό χρόνο (όπως γίνεται, για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε τα crypto ως εξασφάλιση).
Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία είναι γενικά ρευστά, δεν ανταλλάσσονται σε καμία αγορά ή σε ψηφιακές πλατφόρμες εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών και δεν υπάρχει πηγή για την περιοδική ενημέρωση των πληροφοριών σχετικά με τις τιμές τους, γεγονός που αποτελεί κρίσιμο σημείο για τον προσδιορισμό της στιγμής κατά την οποία η εξασφάλιση θα εκκαθαριστεί.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ορισμένα από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, θα μπορούσαν να είναι ασφαλισμένα, όπως η πληρωμή με τιμολόγια, που σημαίνει ότι η ασφαλιστική εταιρεία θα πληρώσει σε περίπτωση αθέτησης του οφειλέτη.

Αλλά και πάλι, η ασφαλιστική διαδικασία στερείται διαφάνειας και δραστηριοποιείται εντελώς off-chain, μη παρέχοντας καμία πραγματική εγγύηση για τους επενδυτές ή γνώση σε πραγματικό χρόνο εάν το ασφαλισμένο συμβάν ή στοιχείο ισχύει ή όχι.

Επιπλέον, οι τρέχουσες διαθέσιμες επιλογές επιτρέπουν τον δανεισμό αυστηρά σε κρυπτονομίσματα, κάτι που δεν ταιριάζει σε όλους. Δεν είναι κακό, αλλά μειώνει την πιθανότητα προσέλκυσης μεγάλων επιχειρήσεων ή οργανισμών, που πρέπει να λάβουν χρηματοδότηση σε fiat, το οποίο χρησιμοποιείται για τις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Αλλά το κύριο ερώτημα που προκύπτει είναι η δυνατότητα προσαρμογής και χρήσης των πραγματικών περιουσιακών στοιχείων ως ενέχυρα εξασφάλισης του δανείου. Και θα είναι εξαιρετικά δύσκολο, καθώς θα πρέπει να αλλάξει η διαδικασία δανεισμού, να δημιουργηθεί ένα σύστημα που θα ενημερώνει την τρέχουσα τιμή της εξασφάλισης, την έκδοση νέων περιουσιακών στοιχείων, τη συνεργασία με ρυθμιζόμενες οντότητες και, γενικά, να ικανοποιεί και να έχει την έγκριση της πλειονότητας των τρεχόντων συμμετεχόντων.
Οι συζητήσεις σχετικά με την υιοθέτηση μιας τέτοιας λύσης από τα Aave και Maker συνεχίζονται για πάνω από έξι μήνες, χωρίς σαφή ημερομηνία πότε θα κυκλοφορήσει πραγματικά το προϊόν που επεξεργαζονται.

Τι είδους υποδομές πρέπει να δημιουργηθούν για να έλθουν οι παραδοσιακές επιχειρήσεις και οργανισμοί στην αγορά DeFi;

Μια τέλεια λύση που θα επιτρέψει το tokenization των παραδοσιακών σταθερών περιουσιακών στοιχείων και που θα είναι κατάλληλη για την αγορά DeFi, πρέπει να πληροί πολλά κριτήρια.

  1. Τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται από το πρωτόκολλο DeFiπρέπει να έχουν μια διαφανή πηγή προσδιορισμού της τιμής τους, διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος από οποιονδήποτε χρήστη του πρωτοκόλλου. Αυτό απαιτεί, όχι μόνο την επιλογή ενός περιουσιακού στοιχείου ικανού να εκπληρώσει αυτήν την απαίτηση, αλλά και την οικοδόμηση μιας χρηστικής τιμής, που θα μεταφέρει πληροφορίες σχετικά με την εξασφάλιση. Μία τέτοια πηγή θα πρέπει να συνδεθεί με μια διαφανή και αξιόπιστη πηγή τιμολόγησης, όπως το Bloomberg Terminal, αντί να λαμβάνει ιδιωτικά δεδομένα από ένα κεντρικά ελεγχόμενο τρίτο μέρος (πχ ασφαλιστική εταιρεία).
  2. Τα περιουσιακά στοιχεία του πραγματικού κόσμου που χρησιμοποιούνται από το πρωτόκολλο, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο ασταθή, να παράγουν σταθερό εισόδημα για να παρέχουν πραγματικές ταμειακές ροές σε ομάδες παροχής ρευστότητας και να έχουν ένα ορισμένο επίπεδο ρευστότητας και αγοράς στον πραγματικό κόσμο, για να είναι σε θέση να χρησιμεύσουν σε ενδεχόμενη διαδικασία εκκαθάρισης σε περίπτωση που αυτή συμβεί
  3. Το πρωτόκολλο πρέπει να επιτρέπει στους χρήστες να δανείζονται χρήματα σε fiat. Για τέτοιους σκοπούς, υπάρχει ανάγκη να συνδεθεί ακόμη ένας ενδιάμεσος με το πρωτόκολλο, να καλύψει τις ανάγκες των χρηστών που θέλουν να δανειστούν χρήματα σε fiat και να εκπληρώσει το ρόλο ενός πράκτορα πληρωμών για αυτούς
  4. Τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται από το πρωτόκολλο, θα πρέπει να έχουν ψηφιακή παρουσία, για παράδειγμα, να διατηρούνται σε ένα ασφαλές λογιστικό σύστημα. Για να επιτευχθεί αυτό, υπάρχει ανάγκη για έναν ενδιάμεσο που να λειτουργεί τέτοια συστήματα συνδεδεμένα με το πρωτόκολλο.
  5. Προκειμένου να προστατευτεί η αποκεντρωμένη φύση του πρωτοκόλλου και να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, οι ενδιάμεσοι που συνδέονται με το πρωτόκολλο πρέπει να ρυθμίζονται, να ασφαλίζονται, να επιλέγονται και να επιβλέπονται από την κοινότητα του πρωτοκόλλου, υπό καθορισμένες απαιτήσεις. Επιπλέον, η κοινότητα θα αποφασίσει οποιαδήποτε άλλα κρίσιμα θέματα για την ανάπτυξη και την οικονομική βιωσιμότητα του πρωτοκόλλου, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να γίνουν αποδεκτά ως εξασφάλιση.

Τι να περιμένουμε στο μέλλον;

Περιμένω ότι θα δούμε αρκετές πρωτοβουλίες για τη δημιουργία νέων πρωτοκόλλων που υποστηρίζονται από περιουσιακά στοιχεία του πραγματικού κόσμου το 2021, και ελπίζω ότι θα είναι η απόλυτη λύση για τη σύνδεση των παραδοσιακών χρηματοπιστωτικών αγορών και των κρυπτονομισμάτων.

Τα υπάρχοντα πρωτόκολλα είναι πιο πιθανό να τα υιοθετήσουν στα τρέχοντα οικοσυστήματά τους, μόνο αφού αποδειχθούν τα νέα πρωτόκολλα λειτουργικά.

Ένας άλλος τομέας στον οποίο τα πρωτόκολλα που θα βασίζονται σε περιουσιακά στοιχεία του πραγματικού κόσμου θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο, είναι τα stablecoin.

Υπάρχει μια τρέχουσα τάση μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, που στοχεύει σε όλα τα stablecoin που έχουν κεντρικούς εκδότες – όπως Tether (USDT) ή USD Coin (USDC) – με συζητήσεις να λαμβάνουν χώρα σχετικά με την πιθανή ανάγκη επιβολής ως προαπαιτούμενου, για οποιονδήποτε από αυτούς τους εκδότες, να έχει άδεια τραπεζικού ιδρύματος.
Τα αποκεντρωμένα stablecoin που υποστηρίζονται από περιουσιακά στοιχεία του πραγματικού κόσμου, ενδέχεται να λύσουν αυτό το ζήτημα. Ωστόσο, είναι ένα θέμα για μία άλλη συζήτηση.

Τι γίνεται όμως με άλλες προσπάθειες tokenization και STO; Φυσικά, υπήρξαν επιτυχημένες περιπτώσεις παλαιότερα. Τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εξακολουθούν να ενδιαφέρονται σε κάποιο βαθμό να κυκλοφορήσουν τέτοια προϊόντα, καθώς ενδέχεται να τους αποφέρουν κέρδη.
Αλλά πιθανότατα, αυτές οι πρωτοβουλίες θα επικεντρωθούν σε ιδιωτικές προσφορές, λόγω των προαναφερθέντων μειονεκτημάτων στις υποδομές και το νομοθετικό πλαίσιο.

Είναι αφελές να πιστεύουμε ότι πολλοί επενδυτές κρυπτονομισμάτων θα είναι πρόθυμοι να κάνουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε άγνωστες αγορές. Ειδικά με τις μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον χώρο της DeFi.
Μέχρι να δημιουργηθούν νέα status quo για την προσφορά tokenized μέσων (και δεν φαίνεται φως προς αυτήν την κατεύθυνση), πιστεύω ότι το tokenization των περιουσιακών στοιχείων του πραγματικού κόσμου, σε μορφή STO, θα εξακολουθεί να περιορίζεται σε κλειστές προσφορές, χωρίς να χαίρει της προσοχής της παγκόσμιας αγοράς.

πηγή: Why DeFi plus asset tokenization will take crypto to new heights -17/01/2020 -https://cointelegraph.com/news/why-defi-plus-asset-tokenization-will-take-crypto-to-new-heights

*Tokenization:

Tokenization, σύμφωνα με τον ορισμό της Wikipedia, όταν εφαρμόζεται στην ασφάλεια δεδομένων, είναι η διαδικασία αντικατάστασης ενός ευαίσθητου στοιχείου δεδομένων, με ένα μη ευαίσθητο ισοδύναμο, που αναφέρεται ως token, που δεν έχει εξωγενή ή εκμεταλλεύσιμη σημασία ή αξία.

Το Tokenization είναι ένας σχετικά νέος όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια συγκέντρωση κεφαλαίων σε κρυπτονομίσματα, στην οποία οι επενδυτές ανταλλάσσουν νομίσματα fiat ή crypto με «tokens».

Με λίγα λόγια, το tokenization είναι ένας τρόπος για την τιτλοποίηση των πραγματικών περιουσιακών στοιχείων. Η τιτλοποίηση ενός περιουσιακού στοιχείου σημαίνει τη διαίρεση του σε μετοχές που μπορείτε να πουλήσετε σε επενδυτές.

Με τον ίδιο τρόπο, το «tokenize» ενός στοιχείου είναι η διαιρέση του σε μερίδια ή αλλιώς «tokens», που αντιπροσωπεύουν ένα προκαθορισμένο μερίδιο του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου.

Επομένως, συχνά ονομάζονται security tokens δηλ. «tokens εξασφάλισης». Αυτά τα tokens διασφαλίζονται μέσω της αμετάβλητης τεχνολογίας blockchain και είναι εμπορεύσιμα μέσω ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων ή εναλλακτικών συστημάτων διαπραγμάτευσης (ATS).


USE CRYPTO, ACCEPT CRYPTO

Γιατί να αγοράζω και να πουλάω με crypto;
Πάνω από 180.000 επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο και εκατομμύρια καταναλωτές, χρησιμοποιούν τα κρυπτονομίσματα τους ως νόμισμα, στις καθημερινές ή τις εμπορικές τους συναλλαγές. Ενθαρρύνουμε  και στηρίζουμε ενεργά αυτή τη προσπάθεια, για την ευρεία καθιέρωση του αποκεντρωμένου χρήματος.
Στον κατάλογο μας θα βρείτε επιχειρήσεις, από την Ελλάδα και όλο το κόσμο, που δέχονται κρυπτονομίσματα.
Σήμερα σας προτείνουμε:

Τα hardware wallets της Trezor, εξυπηρετούν περισσότερα από  1000 νομίσματα και προσφέρουν την μεγαλύτερη ασφάλεια που μπορεί να προσφέρει ο κόσμος των κρυπτονομισμάτων.
Ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιείτε το μοντέλο Trezor One ή το μοντέλο Trezor Model T,  είτε τα συνδέσετε στον προσωπικό σας ασφαλή υπολογιστή, είτε στο  Smartphone σας ακόμα και σε έναν κοινόχρηστο υπολογιστή σε μια δημόσια βιβλιοθήκη!!
Ο ασφαλέστερος τρόπος για να αποκτήσετε ένα (ή περισσότερα) hardware πορτοφόλι Trezor, είναι απευθείας από τον κατασκευαστή στη διεύθυνση: shop.trezor.io.


INNOVIEW - Hosting - Domain Names - SSL - BULK SMS - NEWSLETTER
Ιερά Οδός 294, Αιγάλεω
https://www.innoview.gr
https://www.facebook.com/innoview.gr
https://twitter.com/innoviewgr 

NETSTUDIO - Ιστοσελίδες και e-shop υψηλών απαιτήσεων
Τραπεζούντος 53, Αγιος Στέφανος - Αττική
https://www.netstudio.gr
https://www.facebook.com/netstudio.gr/
https://twitter.com/netstudio
https://www.youtube.com/user/netstudiosites 

Αποποίηση ευθυνών
Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν αποτελεί προσφορά ή προσέλκυση προσφοράς για αγορά ή πώληση ή σύσταση, επικύρωση ή χορηγία για προϊόντα, υπηρεσίες ή εταιρείες. Ούτε η ιστοσελίδα ούτε ο συγγραφέας ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε, από ή σε σχέση, με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Δήλωση της ιστοσελίδας
H σελίδα Crypto Hellenic Bloc, δημιουργήθηκε και λειτουργεί σε εθελοντική βάση, από μία ομάδα φίλων της τεχνολογίας blockchain και των κρυπτονομισμάτων, με σκοπό την πληροφόρηση και την προώθηση της υπεύθυνης και ασφαλούς ενσωμάτωσης τους στην καθημερινή ζωή. Όλες οι εικόνες, τα βίντεο ή τα κείμενα τρίτων, ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους και αναδημοσιεύονται μόνο για λόγους πληροφόρησης.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.