DeFi- liquidity pools: Εισαγωγή

Είναι η λέξη στο στόμα όλων, στο χώρο των κρυπτονομισμάτων. Το 2020 αναδείχτηκε εκρηκτικά και συνεχίζει ακάθεκτη στο νέο έτος.
Η αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi) κατάκτησε με εκθετική πρόοδο τη δημοτικότητα, κυρίως χάρη στις υψηλές αποδόσεις, οι οποίες στους ανοδικούς καιρούς – όπως η τρέχουσα περίοδος – έχουν την ικανότητα να θολώνουν τους υποκείμενους κινδύνους.
Στο άρθρο που ακολουθεί, καταβάλλεται προσπάθεια να εξηγηθεί συνοπτικά, κατανοητά αλλά περιεκτικά, το τοπίο στην αποκεντρωμένη χρηματοδότηση και τις δεξαμενές ρευστότητας (DEFI- LIQUIDITY POOLS), ώστε να βοηθήσει, πρωταρχικά, τους λιγότερο έμπειρους χρήστες.

Συγκεκριμένα θα δούμε: τι είναι οι liquidity pools (ορισμός – ορολογία), με ποιο μηχανισμό δουλεύουν, ποια είναι τα πλεονεκτήματα/ οφέλη και ποια τα μειονεκτήματα/ κίνδυνοι, χαρακτηριστικά παραδείγματα και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ένας χρήστης να συμμετέχει.
Οι νεοεισερχόμενοι στα κρυπτονομίσματα μπορούν επίσης να ενημερωθούν από τις αναρτήσεις της ιστοσελίδας για τα ανταλλακτήρια, τα πορτοφόλια, τη γλώσσα των χρηστών στα κρύπτο, την τεχνολογία Blockchain, αλλά και για τις επιχειρήσεις που δέχονται πληρωμές με κρυπτονομίσματα.

DeFi: αποκεντρωμένη χρηματοδότηση

Ο τεχνικός ορισμός της DeFi μπορεί να διατυπωθεί (με τη συνδρομή της wikipedia) ως εξής: Η αποκεντρωμένη χρηματοδότηση είναι ένας όρος «ομπρέλα» που περιγράφει μια πειραματική μορφή χρηματοδότησης, η οποία δεν βασίζεται σε κεντρικά ελεγχόμενους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές (π.χ. χρηματιστήρια, τράπεζες, χρηματιστηρικά γραφεία κλπ) αλλά σε αντίθεση με αυτούς, χρησιμοποιεί τα έξυπνα συμβόλαια που εδράζονται σε blockchains (συνήθως του Ethereum).

Ωστόσο εδώ θα παραθέσουμε ένα ορισμό, από το σχετικό άρθρο του Βασίλη Παζόπουλου, που εμπεριέχει την αναπτυξιακή και φιλοσοφική της διάσταση: «Ένα νέο ψηφιακό χρηματοοικονομικό σύστημα (που) έχει δημιουργηθεί από το μηδέν για να εξυπηρετεί χρήστες από όλο τον κόσμο, χωρίς διακρίσεις. Ένα σύστημα όπου κανείς δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να βλάψει κάποιο άλλο. Κανείς δεν θα διαθέτει υπερβολικό πλεονέκτημα. Είναι δίκαιο, ενσάρκωση του ήθους του Διαδικτύου που οι ψηφιακοί πολίτες έχουν γνωρίσει και αγαπούν. Και αυτό είναι εφικτό χάρη στο Bitcoin και το Ethereum και τις εφαρμογές που χτίζονται πάνω τους. Το μόνο που μένει είναι οι κάτοικοι του μεγάλου παγκόσμιου ψηφιακού χωριού να ενημερωθούν για τις ιδιότητες τους»

Επίσης άλλες πηγές που περιγράφουν την πορεία, τους προβληματισμούς, τις προοπτικές και τα γεγονότα στο γενικότερο περιβάλλον του τομέα της DeFi, μπορείτε να βρείτε και εδώ.

Τι είναι οι DeFi liquidity pools;

Ορισμός: Η δεξαμενή ρευστότητας DeFi (DeFi liquidity pool) είναι ένα έξυπνο συμβόλαιο (smart contract) που κλειδώνει τα tokens ενός χρήστη για να εξασφαλίσει ρευστότητα για αυτά τα tokens, σε ένα αποκεντρωμένο ανταλλακτήριο. Οι χρήστες που παρέχουν tokens στο έξυπνο συμβόλαιο καλούνται πάροχοι ρευστότητας (liquidity providers).

Οι δεξαμενές ρευστότητας της DeFi εμφανίστηκαν ως ένας καινοτόμος και αυτοματοποιημένος τρόπος επίλυσης του προβλήματος συγκέντρωσης ρευστότητας στα αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια.
Σε αυτό το μοντέλο λειτουργίας, το ανταλλακτήριο χρησιμεύει ως ο τόπος της αγοράς όπου οι αγοραστές και οι πωλητές συγκεντρώνονται και συμφωνούν για τις τιμές των περιουσιακών τους στοιχείων, με βάση τη σχετική προσφορά και ζήτηση.
Ωστόσο, κρίσιμο σημείο για το μοντέλο αυτό αποτελεί ο ικανός, να δημιουργήσει ρευστότητα, αριθμός αγοραστών και πωλητών. Επομένως, ο ρόλος των δημιουργών της αγοράς είναι να διασφαλίσουν ότι υπάρχει πάντα κάποιος που θα παρέχει ρευστότητα στη ζήτηση που εκδηλώνεται από τους χρήστες, διατηρώντας αποτελεσματικά τις τιμές δίκαιες.

Αυτό το βασικό μοντέλο λειτουργίας, αποδείχθηκε αναποτελεσματικό για τα μη αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια τα οποία χρησιμοποιούν το παραδοσιακό βιβλίο παραγγελιών, μία μέθοδο λειτουργίας που μεταφέρθηκε αυτούσια από τα παραδοσιακά χρηματιστήρια.
Τα τέλη αερίου (gas fees) του Ethereum και ο αργός χρόνος δημιουργίας των block, καθιστούν το βιβλίο παραγγελιών αποτρεπτικό για την εξασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας στα αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια.
Για το λόγο αυτό, οι liquidity pools επιλέχθηκαν ως η λύση που μπορεί να παρέχει αδιάκοπη, αυτοματοποιημένη ρευστότητα στις πλατφόρμες των αποκεντρωμένων ανταλλακτηρίων.

Με ποιο μηχανισμό δουλεύουν οι DeFi liquidity pools;

Η απλούστερη μορφή μιας δεξαμενής ρευστότητας DeFi διαθέτει δύο tokens σε ένα έξυπνο συμβόλαιο για τη δημιουργία ενός ζεύγους συναλλαγών.
Παράδειγμα:
Ας χρησιμοποιήσουμε το Ether (ETH) και το USD Coin (USDC): η τιμή του ETH υποθετικά είναι ίση με 1.000 USDC. Οι πάροχοι ρευστότητας συνεισφέρουν ίση αξία ETH και USDC στην δεξαμενή ρευστότητας, δηλαδή κάποιος που καταθέτει 1 ETH θα πρέπει να τα κάνει ζεύγος με 1.000 USDC.
Η δεξαμενή ρευστότητας εξυπηρετεί κάποιον που θέλει να ανταλλάξει ETH προς USDC και μπορεί να το κάνει με βάση τα χρήματα που έχει καταθέσει, αντί να περιμένει έναν τρίτο που εμπορεύεται τα USDC του με αντάλλαγμα ETH.

Στους πάροχους ρευστότητας παρέχονται κίνητρα για τη συμβολή τους με ορισμένες ανταμοιβές. Όταν κάνουν μια κατάθεση, λαμβάνουν ένα νέο token που ονομάζεται pool token και αντιπροσωπεύει το ποσό που έχουν καταθέσει σε stake (που έχουν κλειδώσει δηλαδή στη δεξαμενή). Στο παράδειγμά μας το pool token θα είναι το USDCETH.

Το μερίδιο των τελών διαπραγμάτευσης που καταβάλλουν οι χρήστες οι οποίοι χρησιμοποιούν τη δεξαμενή για να ανταλλάξουν tokens, διανέμεται αυτόματα σε όλους τους παρόχους ρευστότητας, ανάλογα με το μέγεθος των μεριδίων τους.
Επομένως, εάν τα τέλη συναλλαγών για το ζεύγος USDC-ETH είναι 0,3% και ο πάροχος ρευστότητας έχει συνεισφέρει ποσό ίσο με το 10% της δεξαμενής, δικαιούται το 10% του 0,3% επί της συνολικής αξίας όλων των συναλλαγών.

Όταν ο χρήστης που έκανε την κατάθεση θέλει να αποσύρει το μερίδιό του από τη liquidity pool, καίει τα pool tokens του και μπορεί να αποσύρει το κεφάλαιο που είχε κλειδωμένο στη δεξαμενή ρευστότητας.

Μειονεκτήματα και κίνδυνοι των DeFi liquidity pools

Τεχνικές αποτυχίες: ο αλγόριθμος που καθορίζει την τιμή ενός στοιχείου ενδέχεται να αποτύχει, slippage (υποχώρηση) λόγω μεγάλων παραγγελιών, αποτυχία του smart contract στο οποίο βασίζεται η δεξαμενή ρευστότητας και συναφή τεχνικά ζητήματα.

Η τιμή των διαπραγματευόμενων στοιχείων σε μία δεξαμενή ρευστότητας, καθορίζεται από έναν αλγόριθμο τιμολόγησης, ο οποίος προσαρμόζεται συνεχώς με βάση τη συναλλακτική δραστηριότητα της δεξαμενής.
Λόγω του αλγορίθμου τιμολόγησης, οι μικρότερες pools μπορούν να εκτεθούν σε slippage (υποχώρηση) εάν κάποιος χρήστης ξαφνικά θέλει να πραγματοποιήσει μία μεγάλη συναλλαγή. Υπήρξαν περιπτώσεις, όπως το the bZx hack το 2020, όπου οι χρήστες εκμεταλλεύτηκαν με τον τρόπο αυτό μικρότερες pools ρευστότητας, ως μέρος μιας ευρύτερης επίθεσης χειραγώγησης της αγοράς.

Εάν η τιμή ενός στοιχείου διαφέρει από την παγκόσμια τιμή της αγοράς, οι έμποροι arbitrage που επωφελούνται από τις διαφορές τιμών σε όλες τις πλατφόρμες, θα κινηθούν για να αποκομίσουν κέρδος από τη διαφορά αυτή.
Σε περίπτωση διακυμάνσεων των τιμών, οι πάροχοι ρευστότητας μπορούν να υποστούν ζημία στην αξία των καταθέσεων τους, γνωστή ως παροδική ζημία. Ωστόσο, όταν ένας πάροχος αποσύρει την κατάθεσή του εκείνη τη στιγμή, η ζημία καθίσταται μόνιμη.
Ανάλογα με το μέγεθος της διακύμανσης και το χρονικό διάστημα που ο πάροχος ρευστότητας έχει κλειδώσει την κατάθεσή του, ενδέχεται να είναι δυνατή η αντιστάθμιση μέρους ή και του όλου αυτής της απώλειας, μέσω των ανταμοιβών από τα τέλη συναλλαγών.

Οι χρήστες DeFi αντιμετωπίζουν και άλλους κινδύνους, όπως ένα πρόβλημα/λάθος της έξυπνης σύμβασης, εάν ο υποκείμενος κώδικας δεν έχει ελεγχθεί ή δεν είναι πλήρως ασφαλής.
Γενικά, βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει όλους τους κινδύνους πριν καταθέσετε χρήματα σε ένα πρωτόκολλο.

Πλεονεκτήματα & οφέλη των DeFi liquidity pools

Το πλέον προφανές πλεονέκτημα των δεξαμενών ρευστότητας είναι ότι εξασφαλίζουν μια σχεδόν συνεχή παροχή ρευστότητας για χρήστες και συναλλασσόμενους που θέλουν να χρησιμοποιούν τα αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια.
Προσφέρουν επίσης την ευκαιρία στους χρήστες να επωφεληθούν από τα κρυπτονομίσματα τους, με το να γίνουν πάροχοι ρευστότητας και να κερδίζουν ανταμοιβές από τα τέλη συναλλαγών.

Επιπλέον, πολλά έργα και πρωτόκολλα προσφέρουν πρόσθετα κίνητρα στους παρόχους ρευστότητας, για να διασφαλίσουν ότι οι δεξαμενές τους παραμένουν μεγάλες, μειώνοντας τον κίνδυνο υποχώρησης και δημιουργώντας μια καλύτερη λειτουργία συναλλαγών.
Ως εκ τούτου, υπάρχει η ευκαιρία να αποκομίσει ο χρήστης περαιτέρω κέρδη από το λεγόμενο yield farming, υπό τη μορφή είσπραξης tokens ανταμοιβής, σε αντάλλαγμα της παροχής ρευστότητας που προσφέρει.

Τι είναι το yield farming;

Το yield farming είναι η πράξη τοποθέτησης σε staking ή αλλιώς του κλειδώματος των κρυπτονομισμάτων με αντάλλαγμα συγκεκριμένες ανταμοιβές. Ενώ η επιδίωξη της κερδοφορίας στις επενδύσεις δεν είναι κάτι καινοφανές, η συνολική έννοια του yield farming προέκυψε από τον αποκεντρωμένο χρηματοοικονομικό τομέα.
Η γενική ιδέα είναι ότι οι χρήστες μπορούν να κερδίσουν tokens σε αντάλλαγμα για τη συμμετοχή τους σε εφαρμογές DeFi. Το yield farming μπορεί επίσης να ονομαστεί εξόρυξη ρευστότητας.

Η δημοτικότητα του yield farming έχει καταστεί μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, ικανή να συγκριθεί με την έκρηξη των ICO του 2017, λόγω του νόμου της προσφοράς και της ζήτησης.
Καθώς κάθε νέο έργο που αναδύεται προσφέρει νέα tokens ή τρόπους για να κερδίσετε ανταμοιβές, οι χρήστες συρρέουν σε αυτό, ελπίζοντας να λάβουν ένα μερίδιο από την απόδοση που προσφέρεται. Με τη σειρά του, αυτό δημιουργεί μια ζήτηση που αυξάνει την αξία που επενδύεται στο έργο και στο token του.

Ορισμένα πρωτόκολλα, όπως τα Uniswap, Balancer και Yearn.finance επιβραβεύουν τους παρόχους ρευστότητας με τα δικά τους tokens. Όταν το SushiSwap εμφανίστηκε το καλοκαίρι του 2020, χρησιμοποίησε αυτό το μοντέλο για να ξεκινήσει τη λεγόμενη «επίθεση βαμπίρ» στο Uniswap.
Οι χρήστες θα μπορούσαν να αποκομίσουν το SUSHI token στο Uniswap παρέχοντας ρευστότητα πριν από την έναρξη του SushiSwap και αργότερα να μεταναστεύσουν τη ρευστότητα στην πλατφόρμα SushiSwap, η οποία ήταν επίσης ένα fork του κώδικα του Uniswap.

Ο ακριβής μηχανισμός του yield farming, εξαρτάται από τους όρους και τα χαρακτηριστικά της κάθε μίας ξεχωριστά εφαρμογής DeFi. Η πρακτική αυτή ξεκίνησε προσφέροντας στους χρήστες ένα μικρό μέρος των τελών συναλλαγής για τη συμβολή τους στην παροχή ρευστότητας σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή, όπως το Uniswap ή το Balancer.
Ωστόσο, η πιο συνηθισμένη μέθοδος yield farming είναι η χρήση μιας εφαρμογής DeFi και η απόκτηση του token της ως αντάλλαγμα – ανταμοιβή.

Αυτή η πρακτική έγινε δημοφιλής στις αρχές του καλοκαιριού του 2020, όταν η Compound ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να εκδίδει το token της, το COMP, σε δανειστές και δανειολήπτες που χρησιμοποιούν την εφαρμογή Compound. Ήταν ένα στιγμιαίο χτύπημα, που ώθησε την Compound στην κορυφή της κατάταξης των έργων DeFi.

Ποιές είναι οι μεγαλύτερες DeFi liquidity pools;

Υπάρχουν αρκετές πλατφόρμες που έγιναν εξαιρετικά δημοφιλείς το 2020. Το παραπάνω παράδειγμα είναι απλό με βάση το μοντέλο Uniswap, το μεγαλύτερο αποκεντρωμένο ανταλλακτήριο που διαχειρίζεται μερικά από τα μεγαλύτερα αποθέματα ρευστότητας.
Κατά τη στιγμή της σύνταξης αυτού του κειμένου, υπήρχαν περίπου 250 εκατομμύρια δολάρια στην ομάδα USDC-ETH. Άλλες δημοφιλείς pools στο Uniswap περιλαμβάνουν τις WBTC-ETH, DAI-ETH και ETH-USDT.
Το Curve Finance, το Balancer και το SushiSwap λειτουργούν όλα DeFi liquidity pools. Οι μεγαλύτερες pools του Curve περιλαμβάνουν πολλαπλά token με έμφαση στα stablecoin. Το Balancer επιτρέπει έως και οκτώ token σε μια pool, ενώ το SushiSwap είναι ένας εικονικός κλώνος του Uniswap.

Πως συμμετέχουμε στις DeFi liquidity pools

Η ακριβής διαδικασία για τη συμμετοχή σε δεξαμενές ρευστότητας DeFi διαφέρει ανάλογα με την πλατφόρμα. Σε γενικές γραμμές, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στην πλατφόρμα της επιλογής σας, με μια πολύ απλή διαδικασία, χωρίς υποβολή δικαιολογητικών και διαδικασίες πιστοποίησης.


Στη συνέχεια θα συνδέσετε ένα πορτοφόλι Ethereum, όπως το MetaMask ή άλλα πορτοφόλια Web 3.0, μέσω του σχετικού συνδέσμου της αρχικής σελίδας της πλατφόρμας. Μετά από αυτό, τα tokens σας μπορούν να κατατεθούν στη liquidity pool.

Σε πλατφόρμες, όπως το Uniswap, ο χρήστης θα πρέπει να αναζητήσει ένα συγκεκριμένο ζεύγος στο οποίο θέλει να παρέχει ρευστότητα και στη συνέχεια να συνδέσει το πορτοφόλι του.

Αφού ελέγξει τις επιστροφές, όπως ο συντελεστής απόδοσης και ο συντελεστής συναλλαγών του ανταλλακτηρίου, ο χρήστης μπορεί να καταθέσει τα tokens του στη liquidity pool.

Πηγές:

Για όσους θέλουν να κατανοήσουν καλύτερα ή να εμβαθύνουν περισσότερο στο αντικείμενο, παραθέτουμε τους παρακάτω συνδέσμους οι οποίοι είναι έγκυροι και με κατανοητό περιεχόμενο.
https://cointelegraph.com/explained/defi-liquidity-pools-explained
https://academy.binance.com/en/articles/the-complete-beginners-guide-to-decentralized-finance-defi
https://blog.coinbase.com/a-beginners-guide-to-decentralized-finance-defi-574c68ff43c4

φωτογραφία άρθρου: https://insidebitcoins.com/


USE CRYPTO, ACCEPT CRYPTO

Γιατί να αγοράζω και να πουλάω με crypto;
Πάνω από 180.000 επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο και εκατομμύρια καταναλωτές, χρησιμοποιούν τα κρυπτονομίσματα τους ως νόμισμα, στις καθημερινές ή τις εμπορικές τους συναλλαγές. Ενθαρρύνουμε  και στηρίζουμε ενεργά αυτή τη προσπάθεια, για την ευρεία καθιέρωση του αποκεντρωμένου χρήματος.
Στον κατάλογο μας θα βρείτε επιχειρήσεις, από την Ελλάδα και όλο το κόσμο, που δέχονται κρυπτονομίσματα.
Σήμερα σας προτείνουμε:

Τα hardware wallets της Trezor, εξυπηρετούν περισσότερα από  1000 νομίσματα και προσφέρουν την μεγαλύτερη ασφάλεια που μπορεί να προσφέρει ο κόσμος των κρυπτονομισμάτων.
Ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιείτε το μοντέλο Trezor One ή το μοντέλο Trezor Model T,  είτε τα συνδέσετε στον προσωπικό σας ασφαλή υπολογιστή, είτε στο  Smartphone σας ακόμα και σε έναν κοινόχρηστο υπολογιστή σε μια δημόσια βιβλιοθήκη!!
Ο ασφαλέστερος τρόπος για να αποκτήσετε ένα (ή περισσότερα) hardware πορτοφόλι Trezor, είναι απευθείας από τον κατασκευαστή στη διεύθυνση: shop.trezor.io.

ΙΚΤΕΟ ΕΚΗΒΟΛΟΣ ΑΕ - Ιδιωτικό κέντρο τεχνικού ελέγχου οχημάτων
Αγ. Γεώργιος Ιστιαίας, Εύβοια  
Κιν. εκτάκτου ανάγκης +30 6948 107 387
e-mail  info@ikteo-istiaias.gr
https://www.ikteo-istiaias.gr 

TATIANA STYLING STUDIO - Ανδρικό, γυναικείο & παιδικό κομμωτήριο. Μανικιούρ, πεντικιούρ, αποτρίχωση
Mouson 71 και Πλούτωνος, Παλαιό Φάληρο
https://www.facebook.com/TatianaStylingStudio/

Αποποίηση ευθυνών
Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν αποτελεί προσφορά ή προσέλκυση προσφοράς για αγορά ή πώληση ή σύσταση, επικύρωση ή χορηγία για προϊόντα, υπηρεσίες ή εταιρείες. Ούτε η ιστοσελίδα ούτε ο συγγραφέας ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε, από ή σε σχέση, με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Δήλωση της ιστοσελίδας
H σελίδα Crypto Hellenic Bloc, δημιουργήθηκε και λειτουργεί σε εθελοντική βάση, από μία ομάδα φίλων της τεχνολογίας blockchain και των κρυπτονομισμάτων, με σκοπό την πληροφόρηση και την προώθηση της υπεύθυνης και ασφαλούς ενσωμάτωσης τους στην καθημερινή ζωή. Όλες οι εικόνες, τα βίντεο ή τα κείμενα τρίτων, ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους και αναδημοσιεύονται μόνο για λόγους πληροφόρησης.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.