Η πρόβλεψη της τιμής του BTC με τη χρήση ποσοτικών μοντέλων (μέρος IΙI)

Η πρόβλεψη της τιμής του BTC με τη χρήση ποσοτικών μοντέλων (μέρος IΙI)

Το Bitcoin σχεδιάστηκε ως αποπληθωριστικό σύστημα, κάτι που θα μπορούσε να το βοηθήσει να φτάνει σε συνεχώς αυξανόμενη τιμή. Αυτό το άρθρο, είναι το τρίτο μιας σειράς άρθρων που στοχεύει να απαντήσει στο εξής ερώτημα: Ποια είναι η «θεμελιώδης αξία» του Bitcoin;
Tο πρώτο μέρος αφορά την αξία της έλλειψης/ σπανιότητας (scarcity), το δεύτερο μέρος διερευνά αν η αγορά κινείται μέσα από φούσκες, εδώ στο τρίτο μέρος, οι συγγραφείς ασχολούνται με το βαθμό υιοθέτησης και το τέταρτο μέρος μελετά το βαθμό κατακερματισμού (hash rate) και την εκτιμώμενη τιμή του Bitcoin. Το άρθρο εκπονήθηκε από κοινού από τους Ruggero Bertelli* και Daniele Bernardi*.

Για να καταλάβουμε πού κατευθύνεται η αξία του Bitcoin, πρέπει να μελετήσουμε το ποσοστό υιοθέτησης των κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.

Ο βαθμός υιοθέτησης

Εάν όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν ένα συγκεκριμένο αγαθό, και βρίσκεται σε κυκλοφορία η ίδια ποσότητα μονάδων αυτού του αγαθού, η τιμή προφανώς θα έχει την τάση να αυξάνεται. Είναι ο κανόνας προσφοράς και ζήτησης που διέπει οποιαδήποτε αγορά στον κόσμο.

Εάν μία χρονιά, ένα χαλάζι καταστρέψει τη σοδειά της ντομάτας και υπάρχουν λιγότερες βρώσιμες ντομάτες από το αναμενόμενο, είναι λογικό να αυξηθεί η τιμή της ντομάτας στην αγορά, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζήτηση παρέμεινε η ίδια.
Ωστόσο, φανταστείτε για μια στιγμή ότι ξαφνικά, οι άνθρωποι θέλουν να αγοράσουν ντομάτες πολύ περισσότερο από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Η ζήτηση αυξάνεται και η διαθεσιμότητα των ντοματών μειώνεται, επομένως η τιμή θα αυξηθεί πολύ περισσότερο από ό,τι στην προηγούμενη περίπτωση.

Η ζήτηση μπορεί να αυξηθεί λόγω δύο παραγόντων: οι συμμετέχοντες είναι σταθεροί και ο αριθμός των αιτημάτων αυξάνεται ή ο αριθμός των αιτημάτων είναι σταθερός αλλά ο αριθμός των συμμετεχόντων αυξάνεται. Ακόμη και ένας συνδυασμός αυτών των δύο είναι δυνατός.

Στο παράδειγμα που ακολουθεί, υποθέσαμε μόνο ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων αυξάνεται για την ίδια ποσότητα αγαθών. Έτσι, από τη μία πλευρά, έχουμε τον Satoshi Nakamoto που ορίζει ότι το Bitcoin (BTC) πρέπει να γίνεται όλο και πιο σπάνιο με την πάροδο του χρόνου, και από την άλλη, υπάρχει μια πιθανή ώθηση στην τιμή του Bitcoin που προέρχεται από νέους ανθρώπους που εισέρχονται προοδευτικά στην αγορά.

Επομένως, αποτελεί ζήτημα μελέτης του ποσοστού υιοθέτησης των κρυπτονομισμάτων στις παγκόσμιες αγορές, για να κατανοήσουμε πού κατευθύνεται η αξία του Bitcoin και, γενικά, πού μπορεί να πάει αυτή η κλάση περιουσιακών στοιχείων που αποκαλείται κρυπτονομίσματα στο μέλλον.

Η αύξηση του αριθμού των πορτοφολιών δεν είναι ακριβώς εκθετική, αλλά πολύ κοντά στο να την αποκαλέσουμε έτσι. Για να προβλέψετε την ανάπτυξή τους στο μέλλον, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια συνάρτηση «power law» που μπορεί να εκτιμήσει καλύτερα την καμπυλότητά της. Για να γίνει αυτό, πρώτα βάζουμε το γράφημα σε λογαριθμική κλίμακα και μετά υπολογίζουμε τη συνάρτηση που την πλησιάζει καλύτερα.

Αν και η συνάρτηση δεν λαμβάνει υπόψη πιθανές μελλοντικές αυξήσεις, με βάση την αύξηση του ενδιαφέροντος που θα μπορούσε να εκδηλωθεί το 2021 μετά από μια απροσδόκητη αύξηση του Bitcoin, αυτή η άσκηση χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της ανάπτυξης με την πάροδο του χρόνου στον αριθμό των πορτοφολιών.

Για να εκτιμήσουμε την αύξηση της αξίας του Bitcoin χρησιμοποιώντας τον αριθμό των πορτοφολιών που κυκλοφορούν, θα πρέπει να εκτιμήσουμε το μέσο ποσό που περιέχεται σε κάθε μεμονωμένο πορτοφόλι, χρησιμοποιώντας μια αρκετά απλή λειτουργία: Κεφαλαιοποίηση Bitcoin / Αριθμός πορτοφολιών.

Τώρα, έχουμε μια εκτίμηση της αξίας του Bitcoin που έχει κάθε πορτοφόλι κατά μέσο όρο. Ωστόσο, τα δεδομένα λένε μια εντελώς διαφορετική ιστορία: το 70% των πορτοφολιών έχουν 0,01 BTC ή λιγότερο, ενώ το 2% των πορτοφολιών κατέχουν πάνω από το 95% του εν κυκλοφορία Bitcoin, και τα ανταλλακτήρια κατέχουν περίπου το 7%.

Αυτές οι αναφορές μας βοηθούν να κατανοήσουμε το τεράστιο δυναμικό ανάπτυξης του Bitcoin στο μέλλον, καθώς αυτοί που κατέχουν μεγάλο μέρος του, προφανώς δεν το πωλούν αφού γνωρίζουν καλά το Bitcoin και τις δυνατότητές του. Όσοι έχουν 0,01 BTC ή λιγότερο, θα μπουν στον πειρασμό να αγοράσουν περισσότερα, και φυσικά, υπάρχουν πάντα νέα πορτοφόλια που ανοίγουν κάθε μήνα.

Ωστόσο, λαμβάνοντας τον μέσο όρο, μπορούμε να επισημάνουμε μια μέση τιμή που εκφράζεται σε δολάρια ΗΠΑ για το περιεχόμενο αυτών των πορτοφολιών:

Δεδομένου ότι ο μέσος όρος αυτών των καταθέσεων εξαρτάται από την αξία της τιμής του Bitcoin, για να εκτιμηθεί καλύτερα ένα «εύρος» τιμής όπου θα μπορούσε να πάει το Bitcoin, η κόκκινη διακεκομμένη γραμμή αντιπροσωπεύει το δέκατο εκατοστημόριο των πορτοφολιών που περιέχουν δολάρια ΗΠΑ, ενώ η διακεκομμένη μπλε γραμμή αντιπροσωπεύει το 90ο εκατοστημόριο.
Αυτό το «εύρος» μας επιτρέπει να καθορίσουμε ποια θα πρέπει να είναι ολόκληρη η κεφαλαιοποίηση του Bitcoin με την πάροδο του χρόνου, με βάση το εκτιμώμενο ποσοστό υιοθέτησης του Bitcoin.

Αυτή η εκτίμηση δεν λαμβάνει υπόψη πολλούς παράγοντες που θα μπορούσαν να της προσδώσουν σύνεση. Για θεσμικούς επενδυτές που εισέρχονται στην αγορά, το μέσο ποσό ανά πορτοφόλι θα μπορούσε να είναι πολύ υψηλότερο από τη μπλε ζώνη που προσδιορίζεται στο παράδειγμα.

Προφανώς, αυτές οι εκτιμήσεις θα πρέπει να ληφθούν ως μια διανοητική προσπάθεια κατανόησης της δυναμικής του Bitcoin και δεν μπορεί καθόλου να θεωρηθούν ως πρόταση ή συμβουλή εκ μέρους των συγγραφέων.

Αυτό το γράφημα δείχνει ότι ένας στόχος για την επίτευξη ενός τρισεκατομμυρίου σε κεφαλαιοποίηση, ή 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, δεν είναι καθόλου αδύνατος, ειδικά εάν το ενδιαφέρον για το Bitcoin συνεχίσει να αυξάνεται τους επόμενους μήνες. Παρόμοια ανάπτυξη εκτιμάται επίσης από τους κατασκευαστές του γραφήματος «ουράνιο τόξο»:

Αυτό το γράφημα είναι πολύ χρήσιμο επειδή συνοψίζει τον υποτιθέμενο ρυθμό αύξησης της αξίας του Bitcoin και την τάση για δημιουργία φούσκας μετά από κάθε halving . Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει εγγύηση ότι το Bitcoin θα συνεχίσει να κινείται με αυτήν τη λογική, αλλά είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι θα μπορούσε να το κάνει για να λάβει κανείς αντικειμενικές, λογικές επενδυτικές αποφάσεις σύμφωνα με αυτές τις παραδοχές.


Το άρθρο εκπονήθηκε από κοινού από τους Ruggero Bertelli και Daniele Bernardi.
Αυτό το άρθρο δεν περιέχει επενδυτικές συμβουλές ή προτάσεις. Κάθε κίνηση επένδυσης και διαπραγμάτευσης συνεπάγεται κίνδυνο και οι αναγνώστες πρέπει να διεξάγουν τη δική τους έρευνα όταν λαμβάνουν μια απόφαση. Οι απόψεις, οι σκέψεις και οι ιδέες που εκφράζονται εδώ, είναι μόνο των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις και τις γνώμες της Cointelegraph στην οποία δημοσιεύτηκε.

Ruggero Bertelli: είναι καθηγητής ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Σιένα. Διδάσκει τραπεζική διαχείριση, διαχείριση πιστωτικού κινδύνου και διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου. Ο Ruggero είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Euregio Minibond, ενός ιταλικού ταμείου που ειδικεύεται στα περιφερειακά ομόλογα ΜΜΕ και μέλος του διοικητικού συμβουλίου και αντιπρόεδρος της ιταλικής τράπεζας Prader Bank. Είναι επίσης σύμβουλος διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, διαχείρισης κινδύνων και κατανομής περιουσιακών στοιχείων για θεσμικούς επενδυτές. Ως μελετητής οικονομικής συμπεριφοράς, ο Ruggero συμμετέχει σε εθνικά προγράμματα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης. Τον Δεκέμβριο του 2020, δημοσίευσε το La collina dei Ciliegi, ένα βιβλίο για τη συμπεριφορική χρηματοδότηση και την κρίση των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Daniele Bernardi : είναι ένας επιχειρηματίας που ψάχνει συνεχώς για καινοτομία. Είναι ο ιδρυτής του Diaman, μιας ομάδας αφιερωμένης στην ανάπτυξη κερδοφόρων επενδυτικών στρατηγικών. Το έργο του Daniele προσανατολίζεται στην ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων, η οποία απλοποιεί τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των επενδυτών και των οικογενειακών γραφείων, για τη μείωση του κινδύνου. Ο Daniele είναι επίσης πρόεδρος του Investors Magazine Italia SRL και Diaman Tech SRL και είναι διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Diaman Partners. Επιπλέον, είναι ο διευθυντής ενός crypto hedge fund. Είναι ο συγγραφέας του The Genesis of Crypto Assets, ενός βιβλίου για τα κρυπτογραφικά στοιχεία. Αναγνωρίστηκε ως «εφευρέτης» από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, για το ευρωπαϊκό και ρωσικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του που σχετίζεται με τον τομέα πληρωμών μέσω κινητού.

Πηγή: DANIELE BERNARDI -05/06/2021 – https://cointelegraph.com/news/forecasting-bitcoin-price-using-quantitative-models-part-3


USE CRYPTO, ACCEPT CRYPTO

Γιατί να αγοράζω και να πουλάω με crypto;
Πάνω από 180.000 επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο και εκατομμύρια καταναλωτές, χρησιμοποιούν τα κρυπτονομίσματα τους ως νόμισμα, στις καθημερινές ή τις εμπορικές τους συναλλαγές. Ενθαρρύνουμε  και στηρίζουμε ενεργά αυτή τη προσπάθεια, για την ευρεία καθιέρωση του αποκεντρωμένου χρήματος.
Στον κατάλογο μας θα βρείτε επιχειρήσεις, από την Ελλάδα και όλο το κόσμο, που δέχονται κρυπτονομίσματα.
Σήμερα σας προτείνουμε:

Η νέα προσφορά της Ledger, Crypto Starter pack, στοχεύει να βοηθήσει κυρίως αυτούς
που ξεκινούν τώρα τα πρώτα τους βήματα στο χώρο των κρυπτονομισμάτων.
Πρόκειται για ένα πακέτο που περιλαμβάνει: έναν οδηγό 26 σελίδων σε μορφή PDF,
ένα voucher 25 δολ. για τις πρώτες αγορές στο Ledger Live
και ένα πορτοφόλι Nano S.
Δείτε την προσφορά εδώ

SPATHARAKIS Aluminium Systems – Κουφώματα Αλουμινίου Europa
Νάξου 23, Πειραιάς
http://www.spatharakis.gr/
https://www.alumarket.gr/
https://www.facebook.com/afoispatharaki/
https://twitter.com/spatharakis
https://gr.pinterest.com/Afoispatharaki/

ΣΙΝΕ ΠΑΛΛΑΣ – Θερινός κινηματογράφος
Πευκιάς Κ. Διμηνιού
Π.Ε.Ο Πατρών 5, Κιάτο Κορινθίας
https://www.facebook.com/CinePallasCL/?ref=page_internal


Αποποίηση ευθυνών
Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν αποτελεί προσφορά ή προσέλκυση προσφοράς για αγορά ή πώληση ή σύσταση, επικύρωση ή χορηγία για προϊόντα, υπηρεσίες ή εταιρείες. Ούτε η ιστοσελίδα ούτε ο συγγραφέας ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε, από ή σε σχέση, με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Δήλωση της ιστοσελίδας
H σελίδα Crypto Hellenic Bloc, δημιουργήθηκε και λειτουργεί σε εθελοντική βάση, από μία ομάδα φίλων της τεχνολογίας blockchain και των κρυπτονομισμάτων, με σκοπό την πληροφόρηση και την προώθηση της υπεύθυνης και ασφαλούς ενσωμάτωσης τους στην καθημερινή ζωή. Όλες οι εικόνες, τα βίντεο ή τα κείμενα τρίτων, ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους και αναδημοσιεύονται μόνο για λόγους πληροφόρησης.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.