Κρυπτονομίσματα: είναι το μέλλον της αγοράς παραγώγων;

Η εισροή θεσμικών κεφαλαίων στα κρυπτονομίσματα βρίσκεται σε αρχικά στάδια, αλλά η τεχνολογία παρέχει υποσχέσεις για τη βελτίωση της αγοράς συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) και πέραν των κρυπτονομισμάτων.

Πολλοί traders που εισέρχονται στην αγορά των κρυπτονομισμάτων από τις παραδοσιακές αγορές χρηματοοικονομικών προϊόντων, μπορεί να αναζητούν παράγωγα ως οχήματα για κερδοφορία, κερδοσκοπία και για αντιστάθμιση κινδύνου. Υπάρχουν πολλές επιλογές όσον αφορά τα ανταλλακτήρια και τα εργαλεία επενδύσεων.
Ωστόσο, οι traders θα πρέπει να εξετάσουν μερικές βασικές διαφορές μεταξύ των crypto futures και των παραδοσιακών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, πριν επεκταθούν σε αυτήν την ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά.

Τα διαφορετικά εργαλεία επενδύσεων

Οι traders που εισέρχονται στα κρυπτονομίσματα από τις παραδοσιακές αγορές θα είναι εξοικειωμένοι με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης με καθορισμένη ημερομηνία λήξης. Παρόλο που τα συμβόλαια σταθερής λήξης μπορούν να βρεθούν στις αγορές κρυπτονομισμάτων, ένα σημαντικό ποσοστό των συναλλαγών μελλοντικής εκπλήρωσης στα κρυπτονομίσματα πραγματοποιείται σε διαρκή συμβόλαια, γνωστά και ως perpetual swaps (διαρκής ανταλλαγή).
Αυτή η παραλλαγή ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης, δεν έχει καθορισμένη ημερομηνία λήξης, που σημαίνει ότι ο trader μπορεί να διατηρήσει μια ανοιχτή θέση επ’ αόριστον.

Τα ανταλλακτήρια που προσφέρουν διαρκή συμβόλαια, χρησιμοποιούν έναν μηχανισμό γνωστό ως » funding rate / επιτόκιο χρηματοδότησης» για να εξισορροπούν περιοδικά τις διακυμάνσεις των τιμών μεταξύ των αγορών συμβολαίων και των τιμών spot.
Εάν το επιτόκιο χρηματοδότησης είναι θετικό, η διαρκής τιμή της σύμβασης είναι υψηλότερη από το επιτόκιο spot, τότε η μακροχρόνιες τοποθετήσεις πληρώνουν τις βραχυχρόνιες (longs pay shorts). Αντίθετα, ένα αρνητικό ποσοστό χρηματοδότησης σημαίνει ότι shorts pay longs δηλ. το σορτάρισμα πληρώνει τις μακριχρόνιες θέσεις.

Επιπλέον, οι traders που έρχονται στα κρυπτονομίσματα από τις παραδοσιακές αγορές χρηματοοικονομικών προϊόντων, μπορεί να είναι εξοικειωμένοι με τη δυνατότητα μεταφοράς των θέσεων τους σε διαφορετικά χρηματιστήρια. Αντίθετα, τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων λειτουργούν γενικά ως περιφραγμένοι κήποι, πράγμα που σημαίνει ότι είναι αδύνατο να μεταφερθούν συμβόλαια παραγώγων ανάμεσα σε διαφορετικές πλατφόρμες.

Ρυθμισμένες και μη ρυθμισμένες πλατφόρμες συναλλαγών

Το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κρυπτονομισμάτων – περίπου 85 -90% – δεν έχει ακόμη ρυθμιστεί νομοθετικά. Αυτή η κατάσταση προέκυψε κυρίως επειδή οι αγορές μελλοντικής εκπλήρωσης κρυπτονομισμάτων ξεπετάχθηκαν, ενώ οι ρυθμιστικές Αρχές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πιο θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με το νομικό καθεστώς των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.
Το BitMEX άνοιξε το δρόμο για συναλλαγές σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κρυπτονομισμάτων, χρησιμοποιώντας συμβόλαια με περιθώριο νομισμάτων και εξασφαλίσεις. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία απέφυγε τις νομοθετικές απαιτήσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που συνδέουν τα κρύπτο με τα νομίσματα fiat (fiat on-ramps). Υπάρχουν περίπου δώδεκα μεγάλες πλατφόρμες συναλλαγών αυτήν τη στιγμή, αλλά μόνο ένας μικρός αριθμός από αυτές έχουν επιτύχει κατάσταση νομοθετικής συμμόρφωσης.

Τόσο το Chicago Mercantile Exchange (CME) όσο και το Bakkt ρυθμίζονται από την Επιτροπή Commodity Futures Trading των ΗΠΑ (CFTC). Στην Ευρώπη, το Kraken Futures λειτουργεί με άδεια πολυμερούς εμπορικής διευκόλυνσης που έχει χορηγηθεί από την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου.
Στην Ελβετία, η Vontobel και η Leonteq προσφέρουν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης mini-Bitcoin μέσω του SIX Swiss Exchange.

Το νομοθετικό καθεστώς κατάσταση μπορεί να εμποδίσει τους traders σε ορισμένες χώρες να συμμετέχουν σε συναλλαγές σε μη ρυθμισμένους από σχετική νομοθεσία φορείς.
Αυτό η κατάσταση ισχύει ιδιαίτερα για τις ΗΠΑ, όπου τα ανταλλακτήρια λαμβάνουν υπόψη τους ότι η CFTC διώκει τώρα το BitMEX για παραβίαση των κανονισμών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και του νόμου περί απορρήτου της τράπεζας.

Ωστόσο, οι πλατφόρμες συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης crypto futures έχουν επεκτείνει τη γκάμα των επενδυτικών τους μέσων πέρα από τα καθαρά Bitcoin (BTC) futures, πιθανώς ως ανταπόκριση στην αυξανόμενη ζήτηση.
Το CME, για παράδειγμα, πρόσφατα επεκτάθηκε πέρα από τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και options του Bitcoin με το να παρέχει και τα αντίστοιχα συμβόλαια Ether (ETH). Επιπλέον, το Bakkt προσφέρει επίσης μηνιαία futures και options του Bitcoin.

Οι μη ρυθμιζόμενες πλατφόρμες προσφέρουν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και perpetual swaps έναντι ενός ευρύτερου φάσματος altcoins, αν και μόνο σε traders στις χώρες όπου επιτρέπεται να λειτουργούν.
Σε κάθε περίπτωση, η μεγαλύτερη ρευστότητα παραμένει συγκεντρωμένη στα συμβόλαια BTC και ETH, τουλάχιστον για τώρα.

Λειτουργικές επιπτώσεις

Τα διαφορετικά ρυθμιστικά τοπία, σε συνδυασμό με τον τρόπο διαχείρισης των διαρκών συμβολαίων, έχουν ως αποτέλεσμα κάποιες πρακτικές διαφορές μεταξύ των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης στα κρύπτο και των παραδοσιακών συμβολαίων. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κεντρικό σύστημα εκκαθάρισης μεταξύ των συμβαλλομένων, τα ανταλλακτήρια εκτίθενται σε υψηλό βαθμό κινδύνου, ιδίως δεδομένου ότι πολλά από αυτά προσφέρουν δυνατότητα υψηλής μόχλευσης των κεφαλαίων, έως και 125 φορές. Ως εκ τούτου, χάνουν τις θέσεις που φτάνουν το περιθώριο συντήρησης και θα τεθούν υπό εκκαθάριση.

Τα χρηματιστήρια συνήθως εκτρέπουν τυχόν κέρδη από εκκαθάριση σε ένα ασφαλιστικό Ταμείο, το οποίο υπάρχει για την προστασία των κερδών των traders όταν ο αντισυμβαλλόμενος δεν έχει επαρκές περιθώριο για την κάλυψη των συναλλαγών.
Η ύπαρξη και η σχετική υγεία ενός ασφαλιστικού ταμείου είναι καθοριστικής σημασίας όταν χρησιμοποιείτε ένα μη ρυθμιζόμενο ανταλλακτήριο. Χωρίς ένα Ταμείο, ή εάν το Ταμείο αποδειχθεί πολύ χαμηλό για να καλύψει τις απώλειες που προκαλούνται από την εκκαθάριση, οι κερδοφόροι traders αναλαμβάνουν τον κίνδυνο να δουν τις θέσεις τους σε «αυτόματη απομόχλευση» από το ανταλλακτήριο.

Ένα άλλο κρίσιμο λειτουργικό ζήτημα, είναι ο χρόνος διακοπής λειτουργίας ενός ανταλλακτηρίου. Πολλές από τις μη ρυθμιζόμενες πλατφόρμες έχουν τη φήμη ότι οι διακομιστές τους καταρρέουν κατά τη διάρκεια περιόδων υψηλής μεταβλητότητας, με αποτέλεσμα οι traders να μην μπορούν να κλείσουν τις θέσεις τους πριν εκκαθαριστούν. Επομένως, αξίζει να ερευνήσετε το ιστορικό διακοπής λειτουργίας μιας πλατφόρμας προτού ανοίξετε έναν λογαριασμό.

Χαμηλά εμπόδια εισόδου

Οι αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης κρυπτονομισμάτων έχουν γενικά πολύ χαμηλά εμπόδια για να εισέλθει κάποιος. Ένας trader μπορεί να ανοίξει έναν λογαριασμό, να υποβληθεί στη διαδικασία ταυτοποίησης (KYC), να καταθέσεi χρήματα και να ξεκινήσει τις συναλλαγές μέσα σε λίγα λεπτά.

Αντιθέτως, τα εμπόδια εισόδου για συμβόλαια μελλοντικής διαπραγμάτευσης είναι υψηλά λόγω των σχετικών μεγεθών των συμβολαίων, όταν προορίζονται για θεσμικούς traders.
Αυτή η κατάσταση αντικατοπτρίζεται επίσης στις ρυθμιζόμενες προσφορές futures crypto. Τόσο το CME όσο και το Bakkt, οι δύο ρυθμιζόμενοι τόποι διαπραγμάτευσης συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης crypto, έχουν μεγέθη συμβολαίου 5 BTC και 1 BTC, αντίστοιχα. Με τιμές που υπερβαίνουν σήμερα τα $31.000, αυτές οι συμβάσεις προφανώς προορίζονται μόνο για όσους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν σημαντική επένδυση.

Ωστόσο, η τεχνολογία blockchain προσφέρει σημαντικές δυνατότητες μετασχηματισμού των αγορών μελλοντικής εκπλήρωσης, πέρα από τα κρυπτονομίσματα, μέσω της κωδικοποίησης των στοιχείων με τη χρήση tokens (χρησιμοποιείται ο όρος tokenization).
Ας υποθέσουμε ότι ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης για το Nasdaq-100 ή το S&P 500 ήταν διαθέσιμο ως token. Σε αυτή την περίπτωση, θα μπορούσε να είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης με κλασματική προσαύξηση, να μειώσει τα εμπόδια εισόδου στην αγορά και να ενισχύσει την εισαγωγή νέων πηγών ρευστότητας στις παραδοσιακές αγορές

Ένα τέτοιο σενάριο μπορεί να ωφελήσει όσους θέλουν να εισαγάγουν μια πιο λεπτομερή διαφοροποίηση στο χαρτοφυλάκιό τους, η οποία είναι προς το παρόν δυνατή μόνο μέσω συμβάσεων για διαφορές (CFD).
Ενώ διαδραματίζουν παρόμοιο ρόλο στις χρηματοπιστωτικές αγορές, τα CFD είναι διαθέσιμα μόνο μέσω χρηματιστών, γεγονός που μειώνει τη διαφάνεια για τον επενδυτή. Κατακερματίζει επίσης τη διαθέσιμη ρευστότητα στις ευρύτερες αγορές.

Παρά την ταχεία ανάπτυξή τους, οι προθεσμιακές αγορές κρυπτονομισμάτων εξακολουθούν να βρίσκονται σε πολύ πρώιμο στάδιο, κυρίως επειδή η θεσμική εισροή στα κρυπτονομίσματα βρίσκεται επίσης σε πολύ πρώιμο στάδιο.
Καθώς οι αγορές μεγαλώνουν και αναπτύσσονται, πιθανότατα θα δούμε νέα και πιο εξελιγμένα μέσα και εργαλεία να αναδύονται, μαζί με κάποια θόλωση των ορίων μεταξύ της παραδοσιακής και της ψηφιακής χρηματοδότησης. Επιπλέον, φαίνεται πιθανό ότι η νομοθετική αποσαφήνιση της κατάστασης, θα συνεχίσει να εξελίσσεται καθώς θα εισέρχονται περισσότερα κεφάλαια στο χώρο.
Ένα πράγμα είναι σίγουρο: τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κρυπτονομισμάτων έχουν πολύ μέλλον μπροστά τους.

Πηγή: ANDY FLURY – 26/06/2021 -https://cointelegraph.com/news/cryptocurrency-the-future-of-futures


USE CRYPTO, ACCEPT CRYPTO

Γιατί να αγοράζω και να πουλάω με crypto;
Πάνω από 180.000 επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο και εκατομμύρια καταναλωτές, χρησιμοποιούν τα κρυπτονομίσματα τους ως νόμισμα, στις καθημερινές ή τις εμπορικές τους συναλλαγές. Ενθαρρύνουμε  και στηρίζουμε ενεργά αυτή τη προσπάθεια, για την ευρεία καθιέρωση του αποκεντρωμένου χρήματος.
Στον κατάλογο μας θα βρείτε επιχειρήσεις, από την Ελλάδα και όλο το κόσμο, που δέχονται κρυπτονομίσματα.
Σήμερα σας προτείνουμε:

Η νέα προσφορά της Ledger, Crypto Starter pack, στοχεύει να βοηθήσει κυρίως αυτούς
που ξεκινούν τώρα τα πρώτα τους βήματα στο χώρο των κρυπτονομισμάτων.
Πρόκειται για ένα πακέτο που περιλαμβάνει: έναν οδηγό 26 σελίδων σε μορφή PDF,
ένα voucher 25 δολ. για τις πρώτες αγορές στο Ledger Live
και ένα πορτοφόλι Nano S.
Δείτε την προσφορά εδώ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΙΜΙΩΝΗ
Κατάστημα ιατρικών ειδών & προϊόντων ομορφιάς
Τριπόλεως 58, Ελληνικό Αττικής
https://www.facebook.com/kimionipharmacy/ 

REGALO
Δώρο γάμου, διακοσμητικά, ανδρικό & γυναικείο δώρο
Αγίου Ιωάννου 96, Δήμος Δύμης  
https://www.facebook.com/regalo.com.gr/

Αποποίηση ευθυνών
Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν αποτελεί προσφορά ή προσέλκυση προσφοράς για αγορά ή πώληση ή σύσταση, επικύρωση ή χορηγία για προϊόντα, υπηρεσίες ή εταιρείες. Ούτε η ιστοσελίδα ούτε ο συγγραφέας ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε, από ή σε σχέση, με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Δήλωση της ιστοσελίδας
H σελίδα Crypto Hellenic Bloc, δημιουργήθηκε και λειτουργεί σε εθελοντική βάση, από μία ομάδα φίλων της τεχνολογίας blockchain και των κρυπτονομισμάτων, με σκοπό την πληροφόρηση και την προώθηση της υπεύθυνης και ασφαλούς ενσωμάτωσης τους στην καθημερινή ζωή. Όλες οι εικόνες, τα βίντεο ή τα κείμενα τρίτων, ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους και αναδημοσιεύονται μόνο για λόγους πληροφόρησης.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.