τα αρνητικά επιτόκια τραπεζών της Γερμανίας ενισχύουν το Bitcoin

Στην επιφυλακτική με το Bitcoin Γερμανία,  παρουσιάστηκε η πρώτη τράπεζα που ζητά, ακόμα και από τους μικρούς καταθέτες, να πληρώσουν για να κρατήσει η τράπεζα τα χρήματα τους, έστω και αν το ποσό αυτό είναι της τάξης του ενός ευρώ.