ΤΟ BITCOIN ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ SHARPE ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1

Ο σχολιαστής του Bitcoin στο Twitter, ο πολύ γνωστός και σε μας PlanB, ισχυρίστηκε ότι το BTC είναι το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο που έχει δείκτη Sharpe μεγαλύτερο από 1. Ο δείκτης Sharpe περιγράφει το αυξημένο ποσοστό απόδοσης που λαμβάνει ο επενδυτής που κατέχει έναν τίτλο υψηλού ρίσκου και μεταβλητότητας.