Ευρωπαϊκή Ένωση: ανακοινώνει ψηφιακό πορτοφόλι ενώ η ΕΚΤ εκτιμά ότι θέλει 5 χρόνια (ίσως) για το ψηφιακό ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) πρόκειται να παρουσιάσει τα σχέδια της για ένα ψηφιακό πορτοφόλι, μετά από αιτήματα των κρατών- μελών για την εξεύρεση ασφαλούς τρόπου πρόσβασης των πολιτών σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες στο Διαδίκτυο, ανέφεραν οι Financial Times.

Lagarde: Η Ευρώπη έχει μείνει πίσω στο παιχνίδι των ψηφιακών πληρωμών

Μια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που είναι επιφορτισμένη με την εξερεύνηση της δυνατότητας έκδοσης ενός ψηφιακού νομίσματος κεντρικής τράπεζας (CBDC) πρόκειται να αποκαλύψει τα ευρήματά της σύντομα και θα ακολουθήσει δημόσια διαβούλευση, δήλωσε η Πρόεδρος της ΕΚΤ Christine Lagarde.