ΕΚΤ: η γνώμη των ευρωπαίων για τη blockchain και το ψηφιακό ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είχε για αρκετό διάστημα ανοιχτή για το κοινό μία έρευνα σχετικά με την έκδοση ψηφιακού ευρώ. Αυτή την εβδομάδα δημοσίευσε τα αποτελέσματα των απαντήσεων που συγκέντρωσε από τους ευρωπαίους πολίτες. Οι μισοί από τους ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η blockchain θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τα πλαστά ψηφιακά ευρώ καιContinue reading ΕΚΤ: η γνώμη των ευρωπαίων για τη blockchain και το ψηφιακό ευρώ

ΕΞΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΣΤΉΝΟΥΝ ΚΟΙΝΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Έξι μεγάλες Κεντρικές Τράπεζες, σχημάτισαν ένα κοινό Όργανο για να συνεργαστούν και να αξιολογήσουν τις δυνατότητες του ψηφιακού νομίσματος των κεντρικών τραπεζών (CBDC) στις αντίστοιχες δικαιοδοσίες τους. Αυτές είναι οι: Τράπεζα της Αγγλίας, Τράπεζα του Καναδά, Τράπεζα της Ιαπωνίας, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Sveriges Riksbank (Σουηδία), Ελβετική Εθνική Τράπεζα καθώς και η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS).