Αναβάλεται το όνειρο της Μάλτας να γίνει το ‘Blockchain Island’ αφού το 70% των οντοτήτων δεν υπέβαλλε αίτηση για άδεια λειτουργίας.

Ο φουτουριστικός σχεδιασμός της Μάλτας, να γίνει το «Blockchain Island» φαίνεται να καθυστερεί, καθώς το 70% των εταιρειών του κλάδου που φέρονται ως ενδιαφερόμενες, δεν έχουν ζητήσει άδεια. Έξι μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας, μόνο 26 εταιρείες έχουν υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας και καμία από αυτές δεν την έχει λάβει.