ΕΞΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΣΤΉΝΟΥΝ ΚΟΙΝΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Έξι μεγάλες Κεντρικές Τράπεζες, σχημάτισαν ένα κοινό Όργανο για να συνεργαστούν και να αξιολογήσουν τις δυνατότητες του ψηφιακού νομίσματος των κεντρικών τραπεζών (CBDC) στις αντίστοιχες δικαιοδοσίες τους. Αυτές είναι οι: Τράπεζα της Αγγλίας, Τράπεζα του Καναδά, Τράπεζα της Ιαπωνίας, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Sveriges Riksbank (Σουηδία), Ελβετική Εθνική Τράπεζα καθώς και η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS).