Ιταλία: Αρχίζει πιλοτική δοκιμή ψηφιακού ευρώ

Ένα πειραματικό έργο που αφορά το ψηφιακό ευρώ έχει ξεκινήσει στην Ιταλία. Αυτό γνωστοποιήθηκε από την Ιταλική Τραπεζική Ένωση (ABI), η οποία εκτελεί το έργο μέσω του ερευνητικού κέντρου καινοτομίας της, του ABI Lab.