Η μαζική υιοθέτηση του Bitcoin θα ωφελούσε και θα έβλαπτε τη σύγχρονη οικονομία

Με τις κεντρικές τράπεζες να διανέμουν δισεκατομμύρια δολάρια σαν να μην υπάρχει αύριο, η πιθανότητα αύξησης του πληθωρισμού γίνεται όλο και πιο ισχυρή. Με αυτή την άποψη συντάσσονται όλο και περισσότεροι οικονομολόγοι, αναδεικνύοντας την πιθανότητα να γίνει το bitcoin (BTC) πιο ελκυστικό ως στοιχείο αποθήκευσης αξίας.