Μείωση 83% των fees του Bitcoin μετά τις υψηλές χρεώσεις που έφερε το halvinG

To μέσο κόστος μιας συναλλαγής Botcoin, έπεσε από τα υψηλά επίπεδα που ακολούθησαν το halving, στις 12 Μαΐου. Από τις 20 Μαΐου, το μέσο τέλος συναλλαγής Bitcoin έχει μειωθεί κατά 83,7%.  Tα τέλη συναλλαγών του Bitcoin έφτασαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 28 Απριλίου. Το μέσο κόστος αποστολής μιας συναλλαγής Bitcoin είναι αυτή τη στιγμήContinue reading Μείωση 83% των fees του Bitcoin μετά τις υψηλές χρεώσεις που έφερε το halvinG