Η Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας, ανακοινώνει τη δοκιμή του δικού της ψηφιακού νομίσματος

Η Τράπεζα της Γαλλίας είναι η τελευταία κεντρική τράπεζα που ανακοίνωσε τη δοκιμή του δικού της ψηφιακού νομίσματος (CBDC), που υποστηρίζεται από την ίδια την τράπεζα.