Νέα συμμαχία DeFi για τη σύνδεση ανατολικών και δυτικών αγορών

Η κινεζική κυβέρνηση υποστηρίζει μια νέα παγκόσμια ένωση DeFi. Εν μέσω της τρέχουσας τρέλας γύρω από την αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi), μια blockchain startup εταιρεία στην Κίνα ξεκίνησε μια παγκόσμια πρωτοβουλία DeFi.