ΚΡΟΑΤΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 2 ΠΡΩΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΚΡΥΠΤΟ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΣ

Ενώ στη χώρα μας ετοιμαζόμαστε να επιδοθούμε εκ νέου στο αγαπημένο σπορ της τελευταίας δεκαετίας (ίσως με παράδοση δεκαετιών..), δηλ. τη διάσωση (από τα χρέη) ενός μεγάλου Οργανισμού (ΕΛ.ΤΑ.), με την ευγενική χορηγία του Χρυσού Χορηγού (φορολογούμενος πολίτης), χωρίς φυσικά να εξετάσουμε τις πταίει (νερό κι αλάτι), ας δούμε τι κάνουν κάποιοι Βαλκάνιοι γείτονες, μεContinue reading ΚΡΟΑΤΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 2 ΠΡΩΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΚΡΥΠΤΟ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΣ