Στοιχεία για την απεξάρτηση της εξόρυξης BTC από την Κίνα

Οι ΗΠΑ αυξάνουν σιγά σιγά το μερίδιό τους στη hashrate του Bitcoin. Αν και η πλειοψηφία της εξόρυξης Bitcoin εξακολουθεί να βρίσκεται στην Κίνα, υπάρχουν ενδείξεις ότι σημαντικό μέρος της αρχίζει να μετατοπίζεται εκτός των Κινεζικών συνόρων.