Το ζήτημα της Parity στο Ethereum, δείχνει ότι η εξάρτηση από ένα πρόγραμμα – πελάτη είναι επικίνδυνη.

Το δεύτερο μεγαλύτερο ψηφιακό νόμισμα του κόσμου, αντιμετώπισε μεγάλη κρίση την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Όπως μεταδόθηκε, μερικοί από τους κόμβους της Parity του δικτύου του Ethereum, απέτυχαν να συγχρονιστούν με το υπόλοιπο δίκτυο, ενώ οι εκπρόσωποι της Parity φοβόντουσαν ότι θα επίκειται ένα hack ή μια κακόβουλη επίθεση.