Η ιστορία του ψηφιακού νομίσματος πριν από το Bitcoin

Η δημιουργία του Bitcoin το 2009 σηματοδότησε τη γέννηση του πρώτου ψηφιακού νομίσματος για ευρεία υιοθέτηση, σε ολόκληρο τον κόσμο. Ωστόσο, η έννοια ενός ασφαλούς ψηφιακού νομίσματος υπάρχει από τη δεκαετία του 1980 και υπήρξαν πολλές προηγούμενες προσπάθειες που ενέπνευσαν τη δημιουργία του Bitcoin από τον Satoshi Nakamoto.