Το Bitcoin πρέπει να επιστρέψει στο αρχικό όραμα του δημιουργού του, Satoshi Nakamoto

Αυτό θα απαιτήσει πρώτα μια αλλαγή στη συμπεριφορά των Bitcoin HODLERS. Το Bitcoin δημιουργήθηκε επίσημα, στις 3 Ιανουαρίου 2009, από τον Satoshi Nakamoto για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Πράγματι, ο Satoshi Nakamoto διευκρινίζει με σαφήνεια το όραμά του για το Bitcoin, στη λευκή του βίβλο (white paper) » “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” που σαςContinue reading Το Bitcoin πρέπει να επιστρέψει στο αρχικό όραμα του δημιουργού του, Satoshi Nakamoto