Τα 3 top πρωτόκολλα DeFi υπερβαίνουν τα 20$ δισ. σε καταθέσεις

Τα 3 κορυφαία πρωτόκολλα DeFi, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ, ξεπέρασαν πλέον τα 20$ δισ. σε κλειδωμένα, ως εξασφαλίσεις, κεφάλαια. Όχι μόνο δεν σημειώθηκε καμία επιβράδυνση του ποσού των εξασφαλίσεων που ρίχνονται στα κορυφαία αποκεντρωμένα πρωτόκολλα χρηματοδότησης φέτος, τουναντίον, ο τομέας αυτός, μαζί με τα Layer1 protocol tokens και τα NFT, έβαλαν φωτιά στο ήδη καυτόContinue reading Τα 3 top πρωτόκολλα DeFi υπερβαίνουν τα 20$ δισ. σε καταθέσεις