Να και η πρώτη αγορά Bitcoin μέσω PayPal!

Τα πρώτα bitcoin αγοράστηκαν στο PayPal. Τα νέα ήρθαν από τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο του Circle, Jeremy Allaire, ο οποίος στο Twitter ανέβασε ένα στιγμιότυπο οθόνης επιβεβαίωσης της αγοράς, αξίας περίπου 0,0075 BTC για την οποία πλήρωσε 100$.