Οικιακό mining με proof of space

Οι κρυπτωρύχοι που ετοιμάζονται να κάνουν εξόρυξη στο κρυπτονόμισμα Chia, που χρησιμοποιεί την «proof of space/απόδειξη χώρου» ως μέθοδο εξόρυξης, έχουν ανεβάσει τις τιμές των σκληρών δίσκων στη Νοτιοανατολική Ασία. Το κρυπτονόμισμα, που δημιουργήθηκε από τον ιδρυτή του BitTorrent, Bram Cohen, χρησιμοποιεί έναν νέο μηχανισμό συναίνεσης, που βασίζεται στην ικανότητα αποθήκευσης.