Η τεχνολογία XRP και Ripple, στοχεύει σε δυναμικό σύστημα διεθνών πληρωμών.

Είναι πολύ ενδιαφέρον να γνωρίζουμε τα διάφορα πρωτόκολλα πληρωμών που χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία Blockchain, ειδικά όταν πρόκειται για διεθνή, διασυνοριακά εμβάσματα.