Μετάβαση στην οικονομία χωρίς μετρητά: καθόλου απλή υπόθεση

Η μετάβαση στις πλήρως ψηφιακές συναλλαγές, σε μία οικονομία χωρίς τη χρήση μετρητών, αποδεικνύεται, από το παράδειγμα κυρίως της Σουηδίας αλλά και της Ζιμπάμπουε, μία καθόλου απλή υπόθεση. Στην Αυστραλία επίσης, οι πινακίδες «δεν γίνονται δεκτά μετρητά» είναι όλο και πιο συχνές στα καταστήματα, χάρη στα μέτρα προφύλαξης για τον COVID-19. Ακόμη και πριν απόContinue reading Μετάβαση στην οικονομία χωρίς μετρητά: καθόλου απλή υπόθεση

ΕΞΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΣΤΉΝΟΥΝ ΚΟΙΝΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Έξι μεγάλες Κεντρικές Τράπεζες, σχημάτισαν ένα κοινό Όργανο για να συνεργαστούν και να αξιολογήσουν τις δυνατότητες του ψηφιακού νομίσματος των κεντρικών τραπεζών (CBDC) στις αντίστοιχες δικαιοδοσίες τους. Αυτές είναι οι: Τράπεζα της Αγγλίας, Τράπεζα του Καναδά, Τράπεζα της Ιαπωνίας, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Sveriges Riksbank (Σουηδία), Ελβετική Εθνική Τράπεζα καθώς και η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS).