Η Ελβετική τράπεζα Sygnum ξεκινά υπηρεσίες φύλαξης και Staking για Crypto

Η τράπεζα Sygnum με έδρα την Ελβετία, ανακοίνωσε αυτήν την εβδομάδα ότι θα παρέχει πλέον υπηρεσίες αποθήκευσης σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία σε συνεργασία με την εταιρεία Taurus Group. Την Παρασκευή, η τράπεζα αποκάλυψε επίσης ότι το πελατολόγιο της εταιρείας, που έχει εγκριθεί από την FINMA (Αρχή εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα), μπορεί να αγοράσει και ναContinue reading Η Ελβετική τράπεζα Sygnum ξεκινά υπηρεσίες φύλαξης και Staking για Crypto