Τι είναι τα λεγόμενα wrapped bitcoin;

Τα λεγόμενα wrapped bitcoin (περιτυλιγμένα bitcoin) δεν είναι πραγματικά bitcoin. Ή μάλλον, δεν είναι κρύπτο στοιχεία που βρίσκονται στην blockchain του Bitcoin, αλλά tokens σε άλλες blockchain, ιδίως στο Ethereum, με την ίδια σταθερή τιμή του ενός BTC. Ένα είδος stablecoin δηλαδή που η τιμή του συνδέεται με το Bitcoin.