Η επιχείρηση Μάρμαρα Νικολάκη, δέχεται πληρωμές σε Bitcoin.

Η επιχείρηση Μάρμαρα Νικολάκη, από τον Μάιο του 2017, δέχεται πληρωμές και σε Bitcoin. Ας τους γνωρίσουμε καλύτερα..

Η εταιρεία ΜΑΡΜΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΚΗ με έδρα την Αγίου Όρους 14, στο Μαρούσι, δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας και επεξεργασίας Μαρμάρου – Γρανιτών – Τζακιών, από το 1963.

Με 56 χρόνια επιτυχημένης πορείας στον χώρο του μαρμάρου και με κεντρικό της σύνθημα «Όριο μας, η φαντασία σας…», έχει καταφέρει να είναι μία από τις κορυφαίες επιχειρήσεις του κλάδου, με πελάτες σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο.

TΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΟΡΑΜΑ
Όραμα και καθημερινή επιδίωξη της εταιρίας είναι η κατάκτηση της κορυφαίας θέσης στον κλάδο του μαρμάρου -γρανιτών και παράλληλα η συμβολή της στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πελατών της, παρέχοντάς τους την δυνατότητα να ζουν και να εργάζονται μέσα σε έναν καλαίσθητο και αρμονικό χώρο.

Η φιλοσοφία πίσω από το όραμα εδράζεται σε τέσσερις Αξίες που είναι:
Πάθος για τους Πελάτες,
Πάθος για τους Εργαζομένους,
Πάθος για το Αποτελέσματα,
Πάθος για τον Κόσμο γύρω μας

Κάθε μία από αυτές τις Αξίες αποτελεί ορόσημο και απαραίτητη συνθήκη για την ανοδική πορεία της εταιρίας. Σύμφωνα με τα ίδια τα λόγια των ανθρώπων της Μάρμαρα Νικολάκη : Το Πάθος συμβολίζει την ένταση με την οποία ενστερνιζόμαστε τις Αρχές μας, το συναίσθημα με το οποίο τις περιβάλλουμε και τον ενθουσιασμό με τον οποίο τις εφαρμόζουμε στην εργασία μας.

Με αυτή την φιλοσοφία και με εφόδιο τον μισό αιώνα εμπειρίας στον κλάδο, η επιχείρηση Μάρμαρα Νικολάκη μπορεί με υπερηφάνεια να υποστηρίξει ότι «έχει κάνει επιστήμη την κατασκευή και τοποθέτηση κάθε φυσικού και χαλαζιακού πετρώματος».

Bathroom with Green Forest and Dionyssos marble

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
Έχοντας σαν μία από τις βασικές Αξίες της, το «Πάθος για τον Κόσμο γύρω μας» και την επίγνωση ότι η επιχειρηματική της δραστηριότητα – όπως σχεδόν κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα – επηρεάζει τους ανθρώπους και την κοινωνία σε πολλά επίπεδα: οικονομικά, εργασιακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά, η επιχείρηση αποφάσισε να εντάξει στην καθημερινή της δραστηριότητα ένα πλέγμα μέτρων, στο πλαίσιο της στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας, που στοχεύει τόσο στο ανθρώπινο δυναμικό της όσο και ευρύτερα στην κοινωνία.

Σκοπός των μέτρων Εταιρικής Υπευθυνότητας είναι  να συνδέσει τις λειτουργίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της επιχείρησης με τη δέσμευσή της για μια καλύτερη κοινωνία και ένα καθαρότερο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης αλλά και στάσης ζωής, η επιχείρηση έχει υιοθετήσει και τηρεί συστηματικά και με συνέπεια:
– Την πλήρη ανακύκλωση του χαρτιού που συγκεντρώνεται καθημερινά σε μεγάλες ποσότητες.
– Την συλλογή της λυματολάσπης από την παραγωγή και την απόθεση της για ανακύκλωση
– Την συλλογή των υπολειμμάτων από την παραγωγή μαρμάρου και την απόθεση για ανακύκλωση .

Επίσης είναι από τις λίγες εταιρείες του κλάδου, που διαθέτει εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντολογικής άδειας από το αρμόδιο υπουργείο, γιατί αυτό υπαγορεύει η φιλοσοφία της και η στάση της απέναντι στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Κεντρικός σκοπός της επιχείρησης σε σχέση με την πολιτική ποιότητας, είναι η ικανοποίηση των πελατών της από την συνολική εμπειρία της συναλλαγής και όχι μόνο από τη χρήση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που τους παρέχεται.

Ο στόχος που επιδιώκεται καθημερινά είναι να καθοδηγείται, να ενθαρρύνεται και να υποστηρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό της ώστε να κατανοεί και να εφαρμόζει με συνέπεια τα μέτρα και τις διαδικασίες που κάνουν τον στόχο της Ποιότητας πράξη.

Στο πλαίσιο των παραπάνω σκοπών και στόχων, η εταιρεία Μάρμαρα Νικολάκη καθιέρωσε την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, βάσει των απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000.
Το σύστημα αυτό είναι διεργασιοκεντρικό και πελατοκεντρικό. Μέσα από την καθιέρωση των διεργασιών και την αλληλεπίδραση αυτών, καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας που σχετίζονται με την ποιότητα, δημιουργώντας ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, ένα εργαλείο εσωτερικής οργάνωσης που αντανακλά την άψογη ποιότητα του τελικού προϊόντος και ως εκ τούτου την ικανοποίηση του πελάτη.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία Μάρμαρα Νικολάκη εξασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή όλου του ανθρώπινου δυναμικού της στις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, έτσι ώστε από την ορθή και αδιάλειπτη εφαρμογή του να προκύπτει η συνεχής βελτίωση του, η μείωση του κόστους λειτουργίας και η ορθολογική χρήση των πόρων της επιχείρησης.
Η Πολιτική Ποιότητας αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ως προς τη ισχύουσα καταλληλότητα της, τροποποιείται για να εξυπηρετήσει τα νέα δεδομένα όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο και ταυτόχρονα εκπαιδεύεται το προσωπικό στις νέες διαδικασίες.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.
Σε μια έκταση άνω των 12 στρεμμάτων και τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, η επιχείρηση είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες της αυτό που υπόσχεται. Τα προϊόντα κατασκευάζονται πάντα με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια και ποιότητα.
Με το συνδυασμό μιας εξορθολογισμένης διαδικασίας παραγωγής με Laser και με ένα απαράμιλλο απόθεμα από φυσική και χαλαζιακή πέτρα, τα Μάρμαρα Νικολάκη είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές μαρμάρου φυσικού γρανίτη και χαλαζία στην Ελλάδα.

ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ & ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.
Με πάνω από 450 κωδικούς μαρμάρων από την Ελλάδα ή/ και το εξωτερικό, με τον τεχνολογικά άρτιο εξοπλισμό αλλά κυρίως την τεχνογνωσία που διαθέτει μετά από 50 χρόνια στο χώρο του μαρμάρου, η επιχείρηση με βεβαιότητα υποστηρίζει ότι «το μάρμαρο είναι η δεύτερη φύση μας».
Με μία ματιά στην ιστοσελίδα της Μάρμαρα Νικολάκη, καταλαβαίνει κανείς ότι η φράση αυτή, αντανακλά την πραγματικότητα. Ενδεικτικά, μέσα από μία τεράστια ποικιλία φυσικών και τεχνιτών προϊόντων, μπορούν να αναφερθούν οι βασικές κατηγορίες, όπως:

  • Μάρμαρα
  • Γρανίτες
  • Χαλαζιακά
  • Σχιστόλιθοι– πέτρες

Με βάση τα παραπάνω υλικά, κατασκευάζονται και τοποθετούνται: στρώσεις δαπέδου /σκαλιών/ποδιών, πάγκοι  κουζίνας, επενδύσεις τζακιών – επενδύσεις τοιχοποιίας -επενδύσεις πισίνας, μαρμάρινοι νιπτήρες – ντουζιέρες, έργα τέχνης από μάρμαρο – εκκλησιαστικά – κολονάκια και γενικά ότι μπορεί να γίνει από μάρμαρο.
Επίσης η επιχείρηση εμπορεύεται και εκτελεί τις εργασίες τοποθέτησης με υλικά όπως: Βότσαλα, ψηφίδες σε δίχτυ, μπορντούρες, γυαλάκια σε δίκτυ, κυβόλιθους, προϊόντα κήπου (βρυσάκια, πετρώματα κήπου, ψηφίδες, κτλ), είδη δώρων (μαρμάρινα τασάκια & πιατέλες, μολυβοθήκες από όνυχα κτλ).

Δάπεδο από λευκό μάρμαρο Διονύσου και μαύρο Έδεσσας…


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.
Επενδύσεις κτιρίων με μάρμαρα: Για τις επενδύσεις κτιρίων με μάρμαρα πραγματοποιείται μελέτη του χώρου που πρόκειται να επενδυθεί και αναλόγως το στυλ διακόσμησης που διαθέτει ή επιθυμεί να του δώσει ο πελάτης, την αρχιτεκτονική του κτιρίου και το φυσικό περιβάλλον που το περιβάλλει, επιλέγονται και προτείνονται με προσοχή, τα κατάλληλα μάρμαρα.
Καλλιτεχνικές εφαρμογές: Στο σημείο αυτό, η επιχείρηση Μάρμαρα Νικολάκη, περήφανα δηλώνει ότι διαθέτει στο δυναμικό της τον καλύτερο Έλληνα γλύπτη σε σκάλισμα μαρμάρου. Για το λόγο αυτό είναι σε θέση να παράγει και να προσφέρει μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες, με οποιαδήποτε εικόνα ή σχέδιο επιθυμεί ο πελάτης,  στο μάρμαρο: τζάκια, αγάλματα, σκαλιστά τραπέζια, κολόνες μέχρι και είδη δώρων.
Τοποθετήσεις τζακιών – πάγκων κουζίνας – δαπέδων: Αναλαμβάνονται τοποθετήσεις μαρμάρων σε τζάκια, πάγκους κουζίνας καθώς και δαπέδων σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, με τη χρήση των καλύτερων υλικών τοποθέτησης, με έμφαση πάντα στην λεπτομέρεια για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Επεξεργασία Μαρμάρων: Οποιαδήποτε επεξεργασία που μπορεί να γίνει σε μάρμαρα, όπως: φινιρίσματα, επεξεργασία αντικέ, αμμοβολή, κοπανιστό, λούστρο στην επιφάνεια του μαρμάρου, βούρτσα, καμμένο κτλ γίνεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, από σύγχρονα μηχανήματα για άρτιο αποτέλεσμα.
Γυάλισμα μαρμάρων: Η διαδικασία στίλβωσης βελτιώνει την εμφάνιση του μαρμάρου, εξαφανίζοντας τις υπάρχουσες ατέλειες, με αποτέλεσμα ένα νέο αντανακλώμενο φινίρισμα. Η επιχείρηση αναλαμβάνει το γυάλισμα των μαρμάρων με σύγχρονες μηχανές τριψίματος, για τέλειο αποτέλεσμα.

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.
Η επιχείρηση διαθέτει μία από τις πλέον χρηστικές και φιλικές στο χρήστη ιστοσελίδες, που υποστηρίζει την αποστολή άμεσου μηνύματος και chat. Διαθέτει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζει  ο πελάτης, τόσο για τα ίδια τα προϊόντα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, όσο και για την τιμολόγηση αυτών, τους τρόπους πληρωμής, την παράδοση, την πολιτική επιστροφών κλπ.
Πιθανόν, επίσης, να είναι η μοναδική για τις επιχειρήσεις του είδους της στην Ελλάδα, που εντός της ιστοσελίδας λειτουργεί e-shop.
Ωστόσο, αυτό που είναι πραγματικά εντυπωσιακό, είναι η «εκπαιδευτική διάσταση» της ιστοσελίδας. Μπορεί κάποιος να τη μελετήσει και πραγματικά να μάθει τα πάντα για το μάρμαρο, σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο.
Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει για τη δημοσίευση της εργασίας της αρχιτέκτονος μηχανικού Αγγελικής Ι. Τριανταφύλλου με τίτλο «Η μαστορική ορολογία της οικοδομικής». Δεν αποτελεί ένα πλήρες λεξικό όρων, ωστόσο εδώ θα βρείτε τις πιο βασικές λέξεις που χρησιμοποιούν οι οικοδόμοι .
Μία σειρά από άρθρα, καταπιάνονται με όλα τα ζητήματα του αντικειμένου: αναλυτικά τις κυριότερες ποιότητες ελληνικών και ξένων μαρμάρων με τις ιδιότητες και τα γνωρίσματά τους, εξαιρετικά λεπτομερής περιγραφή όλων των εργασιών τοποθέτησης, επεξεργασίας, συντήρησης και αποκατάστασης μαρμάρου, με συμβουλές για απλές τεχνικές που μπορεί να εφαρμόσει ένας μη επαγγελματίας για να περιποιηθεί ή να αποκαταστήσει ορισμένες βλάβες στις μαρμάρινες επιφάνειες, αναλυτικά τα υλικά και τα μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει ή απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει, πληροφορίες για την εξόρυξη και την εμπορία μαρμάρου και  πραγματικά… όλα όσα χρειάζεται κανείς, όχι απλά για να βάλει μάρμαρα ή γρανίτη στο σπίτι του, αλλά για να εκπονήσει ένα διδακτορικό πάνω στο μάρμαρο!!

ACCEPT CRYPTO.
Από τον Μάιο του 2017 η επιχείρηση δέχεται και πληρωμές σε Bitcoin και μας εξηγεί το λόγο:

Ο λόγος που στραφήκαμε σε αυτό τον τρόπο πληρωμής είναι γιατί αγαπάμε την καινοτομία, την τεχνολογία αλλά ακόμα πιο πολύ την δικαιοσύνη… Πέρα από εταιρεία είμαστε πρώτα απ’ όλα άνθρωποι. Όντα πολιτικά, με άποψη και, ως τέτοια, θεωρούμε ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα πέρα από του ότι συνεχίζει να χρεώνει ληστρικές χρεώσεις παρέχοντας πραγματικά μηδενικές υπηρεσίες, είναι υπεύθυνο σε μεγάλο βαθμό για την κατάντια που έχει περιέλθει η ανθρωπότητα και η χώρα μας… Το Bitcoin και η τεχνολογία που το συνοδεύει, πιστεύουμε, ότι μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για μια πιο αξιοκρατική κοινωνία με σεβασμό στον άνθρωπο» .

Πως γίνονται οι συναλλαγές μέσω Bitcoin :
Α) συμφωνείται με τον πελάτη η τιμή μέσω του ανταλλακτηρίου Coinbase (τιμή spot)
Β) η τιμή αυτή ισχύει για 24 ώρες
Γ) γνωστοποιείται στον πελάτη  η ηλεκτρονική διεύθυνση για την μεταφορά των Bitcoin
Δ) μετά την πιστοποίηση της μεταφοράς στη διεύθυνση της εταιρίας, ακολουθείται η συνήθης και συμφωνημένη διαδικασία για την παράδοση των προϊόντων.

Αν θέλαμε να χαρακτηρίσουμε την επιχείρηση Μάρμαρα Νικολάκη με λίγες μόνο λέξεις, αυτές θα ήταν: μεράκι, καινοτομία, επαγγελματισμός, σεβασμός στον άνθρωπο και το περιβάλλον και δράση με πίστη σε ένα καλύτερο μέλλον.

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Δ/νση: Αγίου Όρους 14, Μαρούσι, Αθήνα 15123,
Τηλ. 2106819270 – 2106827496,
Email:  sales@marmara.gr

https://www.facebook.com/Marmara.Nikolaki/?ref=hl

https://www.linkedin.com/company/nikolaki-marble-sa

https://www.youtube.com/user/marmaranikolaki


Αποποίηση ευθυνών
Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν αποτελεί προσφορά ή προσέλκυση προσφοράς για αγορά ή πώληση ή σύσταση, επικύρωση ή χορηγία για προϊόντα, υπηρεσίες ή εταιρείες. Ούτε η ιστοσελίδα ούτε ο συγγραφέας ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε, από ή σε σχέση, με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Δήλωση της ιστοσελίδας
H σελίδα Crypto Hellenic Bloc, δημιουργήθηκε και λειτουργεί σε εθελοντική βάση, από μία ομάδα φίλων της τεχνολογίας blockchain και των κρυπτονομισμάτων, με σκοπό την πληροφόρηση και την προώθηση της υπεύθυνης και ασφαλούς ενσωμάτωσης τους στην καθημερινή ζωή. Όλες οι εικόνες, τα βίντεο ή τα κείμενα τρίτων, ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους και αναδημοσιεύονται μόνο για λόγους πληροφόρησης.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.