Η G20 θέτει διεθνείς κανόνες για τα stablecoins

Οι υπουργοί Οικονομικών της G20 και οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών, πραγματοποίησαν συνάντηση την Τετάρτη, υπό την προεδρία της Σαουδικής Αραβίας για να «συζητήσουν και να αναλάβουν επείγουσες ενέργειες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας πρόκλησης που παρουσιάζεται από την πανδημία covid-19», ανακοίνωσε η χώρα υποδοχής, η Σαουδική Αραβία.
Η συνάντηση των επικεφαλής των οικονομικών του G20 του Απριλίου πραγματοποιείται παραδοσιακά στην Ουάσινγκτον, αλλά λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού παγκοσμίως, οι συναντήσεις της G20 πραγματοποιούνται επί του παρόντος με τηλεδιάσκεψη αλλά και πιο συχνά.

Πριν από τη συνεδρίαση, το Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (FSB), δημοσίευσε 10 συστάσεις «υψηλού επιπέδου» την Τρίτη, οι οποίες «απευθύνθηκαν σε αρχές σε επίπεδο δικαιοδοσίας, για να προωθήσουν τη συνεπή και αποτελεσματική ρύθμιση και εποπτεία» των παγκόσμιων stablecoins. Το παρατηρητήριο για τις νομοθεσίες της G20 εξήγησε:

Οι συστάσεις ανταποκρίνονται σε μια απόφαση της G20 να εξετάσει τα νομοθετικά ζητήματα που εγείρονται από τις ρυθμίσεις για τα «παγκόσμια stablecoin» και να συμβουλεύσει για τα πολυμερή θέματα, ανάλογα με την περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη την προοπτική της αναδυόμενης αγοράς και των αναπτυσσόμενων οικονομιών.

Οι υπουργοί Οικονομικών της G20 και οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών, συναντώνται με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη, υπό την προεδρία της Σαουδικής Αραβίας. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητήσουν είναι το ζήτημα της ρύθμισης των stablecoins, όπως το προτεινόμενο από το Facebook κρυπτονόμισμα Libra.

Το FSB είναι ένας διεθνής οργανισμός, που παρακολουθεί και διατυπώνει συστάσεις σχετικά με το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Όλες οι χώρες της G20 έχουν εκπρόσωπό τους ως μέλος στο διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού. Οι νομοθετικές αρχές σε όλο τον κόσμο, αναφέρονται στα stablecoins, που μπορούν γρήγορα να επιτύχουν την κλιμάκωσή τους ως global (παγκόσμια) stablecoins. π.χ. το Libra του Facebook.
Οι συστάσεις θα παραδοθούν στους υπουργούς Οικονομικών της G20 και τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών στην εξ αποστάσεως συνάντηση της Τετάρτης. Το FSB ζητά να σχολιαστούν οι συστάσεις του έως τις 15 Ιουλίου.

οι 10 «υψηλου επιπεδου» συστασεισ

Σε ένα συμβουλευτικό έγγραφο, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη με τίτλο «Αντιμετώπιση των κανονιστικών και εποπτικών προκλήσεων που εγείρονται από τις συμφωνίες για τα «global stablecoin», το FSB παρείχε στην G20 τις 10 συστάσεις υψηλού επιπέδου.

Το πρώτο είναι να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες αρχές, έχουν τις απαραίτητες εξουσίες, τα εργαλεία και τους πόρους για τη ρύθμιση και την εποπτεία των παγκόσμιων stablecoins, συμπεριλαμβανομένων των πολυλειτουργικών δραστηριοτήτων τους, προκειμένου να «επιβάλουν αποτελεσματικά τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς». Δεύτερον, το FSB συνιστά:

Οι Αρχές πρέπει να εφαρμόζουν νομοθετικές απαιτήσεις στα GSC [global stablecoin] σε λειτουργική βάση και ανάλογα με τους κινδύνους τους.

Η G20 κάλεσε το Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής του πέρυσι , να εξετάσει τα ρυθμιστικά ζητήματα που εγείρονται από τα «παγκόσμια stablecoins» και να συμβουλεύει για τα πολυμερή θέματα, ανάλογα με την περίπτωση.

Στη συνέχεια, το FSB προτείνει στις Αρχές να «διασφαλίσουν ότι υπάρχει ολοκληρωμένη ρύθμιση και εποπτεία της ρύθμισης των GSC, διασυνοριακά και ανά τομέα». Πρέπει να «συνεργάζονται και να συντονίζονται μεταξύ τους, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό», για να ρυθμίζουν τα σταθερά νομίσματα, πέρα από τα σύνορα και για όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Η τέταρτη σύσταση είναι, οι Αρχές να διαθέτουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διακυβέρνησης, με σαφή κατανομή λογοδοσίας, για τα global stablecoins. Το νομοθετικό παρατηρητήριο συνιστά επίσης τη διασφάλιση αποτελεσματικών πλαισίων διαχείρισης κινδύνων για αυτά τα νομίσματα, ιδίως όσον αφορά τη «διαχείριση των αποθεματικών, τη λειτουργική ανθεκτικότητα, τα μέτρα ασφαλείας στον κυβερνοχώρο και τα μέτρα AML / CFT, (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και χρηματοδότηση τρομοκρατίας) καθώς και τις «αρμόζουσες και κατάλληλες νομοθετικές προϋποθέσεις.»

Οι Αρχές θα πρέπει επιπλέον να διασφαλίσουν, ότι τα παγκόσμια stablecoins διαθέτουν «ισχυρά συστήματα για τη διαφύλαξη, τη συλλογή, την αποθήκευση και τη διαχείριση δεδομένων», αναφέρει το FSB στην έκτη σύστασή του ενώ στην έβδομη πρόταση αναφέρεται ότι, οι Αρχές, θα πρέπει επιπλέον να έχουν «κατάλληλα σχέδια αποκατάστασης και εξυγίανσης».

Η εξασφάλιση ότι τα παγκόσμια stablecoins παρέχουν στους χρήστες και στους ενδιαφερόμενους ολοκληρωμένες και διαφανείς πληροφορίες είναι η επόμενη, όγδοη πρόταση. Επιπλέον, το FSB προτείνει οι Αρχές να καθιερώσουν σε ορισμένα stablecoins «να παρέχουν νομική σαφήνεια στους χρήστες σχετικά με τη φύση και την εκτελεστέο τυχόν δικαιωμάτων εξαργύρωσης και για τη διαδικασία εξαργύρωσης, κατά περίπτωση».

Τέλος, οι Αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα stablecoins «θα πληρούν όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις της νομοθετικής και εποπτικής αρχής μιας συγκεκριμένης δικαιοδοσίας, πριν ξεκινήσουν οποιεσδήποτε δραστηριότητες στην εν λόγω δικαιοδοσία, και να κατασκευάσουν συστήματα και προϊόντα, που μπορούν να προσαρμοστούν σε νέες νομοθετικές προϋποθέσεις, όπως κρίνεται απαραίτητο (ενν. από τις εκάστοτε Αρχές)».

Πηγή:Kevin Helms – 14/04/2020 – https://news.bitcoin.com/g20-facebook-libra-cryptocurrency/?utm_source=OneSignal%20Push&utm_medium=notification&utm_campaign=Push%20Notifications


Αποποίηση ευθυνών
Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν αποτελεί προσφορά ή προσέλκυση προσφοράς για αγορά ή πώληση ή σύσταση, επικύρωση ή χορηγία για προϊόντα, υπηρεσίες ή εταιρείες. Ούτε η ιστοσελίδα ούτε ο συγγραφέας ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε, από ή σε σχέση, με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Δήλωση της ιστοσελίδας
H σελίδα Crypto Hellenic Bloc, δημιουργήθηκε και λειτουργεί σε εθελοντική βάση, από μία ομάδα φίλων της τεχνολογίας blockchain και των κρυπτονομισμάτων, με σκοπό την πληροφόρηση και την προώθηση της υπεύθυνης και ασφαλούς ενσωμάτωσης τους στην καθημερινή ζωή. Όλες οι εικόνες, τα βίντεο ή τα κείμενα τρίτων, ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους και αναδημοσιεύονται μόνο για λόγους πληροφόρησης.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.